อยู่กับพวกท่าน------ทัวร์วัฒนธรรมเมืองเถิงชงของครูต่างชาติ

Home > ประชาสัมพันธ์ > ข่าววิเทศสัมพันธ์ > 2014-04-28 00:41:52

วันที่ 15ถึง17 พฤศจิกายน ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศได้ดำเนินการส่งครูต่างชาติที่มาจากอเมริกา ออสเตรเลีย ลัตเวีย เวียดนาม พม่า จำนวน 8 ท่านไปปฏิบัติงานภาคสนามที่เถิงชง

บรรยากาศลึกซึ้งทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับทิวทัศน์ธรรมชาติหลากหลายที่ไม่ซ้ำกันทำให้ครูต่างชาติเกิดความสนใจเป็นอย่างสูง เมืองโบราณทเหอซุ้ยที่เรียบง่ายและงดงาม สวนสาธารณะภูเขาไฟทะเลร้อนที่ยิ่งใหญ่พิศดาร ชนบทต้นแป๊ะก๊วยที่สงบงดงามและชายเลนเป่ยห่ายที่เรียกกันว่าทุ่งหญ้าบนน้ำทำให้พวกเขาประหลาดใจ

ระหว่างทางกลับ ครูต่างชาติทุกคนมีความพึงพอใจกับกิจกรรมนี้มาก พูดถึงที่แต่ละคนชอบที่ไหนที่สุด ทุกคนแสดงความคิดเห็นของตน Tom ที่มาจากอเมริกาบอกว่าชอบชนบทที่มีต้นแป๊ะก๊วยที่ใบสีทองที่มีสีสันมาก ครู Janis ที่มาจากลัตเวียบอกว่าชอบน้ำพุที่อยู่ในสวนสาธารณะภูเขาไฟทะเลร้อน ฯ ครู Patrick ที่มาจากอเมริกาบอกว่า การอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งที่ดีมาก ครูตางชาติทุกคนก็เห็นด้วย

การเดินทางแค่สามวันนี้ ทำให้ครูต่างชาติที่มาจากแต่ละประเทศที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันได้สร้างมิตรภาพที่ลึกซึ้ง ทำให้พวกเขารู้สึกอบอุ่นและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียน

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing