คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยพะเยาของประเทศไทยเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเรา

Home > ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 2014-06-13 10:40:28

ตอนเช้าวันที่ 6 มิถุนายน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร Mr.CHARLEETHONGRUANG จากมหาวิทยาลัยพะเยาของประเทศไทยนำคณะผู้แทน 23 คนเดินทางมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยของเราคุณเยียน หง รองอธิการบดีได้จัดประชุมการสนทนาอันมีประสิทธิภาพกับคณะผู้แทน

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing