รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยบูรภาของบังคลาเทศเดินทางมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยของเรา

Home > ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 2014-06-13 10:41:11

วันที่ 9 มิถุนายน คุณ Abdur Rabmiah รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยบูรภาของบังคลาเทศเดินทางมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยของเรา คุณเยียน หง รองอธิการบดีได้พบปะกับแขกวีไอพีและจัดการสนทนา

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing