คณะผู้แทนของสหภาพมหาวิทยาลัยอัลฟาของสหรัฐอเมริกาเยือนมหาวิทยาลัยของเรา

Home > ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 2014-07-18 17:29:21

วันที่ 9 กรกฎาคม นาย Donald Su ผู้อำนวยการสำนักงานประเทศจีนในสำนักงานอธิการบดีของสหภาพมหาวิทยาลัยอัลฟาของสหรัฐอเมริกาได้นำคณะผู้แทนทั้งหมดสามท่านมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยของเรา นายหวัง หรง ตั๋ง ผู้อำนวยการสำนักงานการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยเรา และนายโหล หรง เจี้ยน ผู้จัดการแผนกโครงการระหว่างประเทศได้จัดการประชุมสนทนากันกับคณะผู้แทน ในระหว่างการประชุม ทั้งสองฝ่ายแนะนำข้อเปรียบของตนและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับความร่วมมือทางด้านที่มีความเป็นไปได้ จากนั้นทั้งสองฝ่ายยังได้คุยถึงเรื่องเงื่อนไขการเข้าเรียน ค่าเล่าเรียนและการโอนหน่วยกิจอย่างละเอียด ท้ายสุด ทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นพร้อมกัน จะดำเนินโครงการ “3+1” “3+1+1” และภาควิชาการเงิน การจัดการทรัพยากรเป็นหลัก จะลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือกันหลังจากตกลงรายละเอียดทั้งหมดแล้ว

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing