มหาวิทยาลัยเราจัดพิธีจบการศึกษาสําหรับนักศึกษาโครงการร่วมมือจีน-อเมริการุ่น2017

Home > ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 2017-07-18 09:58:59

เช้าวันที่5 มิถุนายน พิธีจบการศึกษาสําหรับนักศึกษาโครงการร่วมมือจีน-อเมริการุ่น2017จัดขึ้น ณ ห้องรายงานของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนหนาน ก่อนจัดพิธีจบการศึกษา คุณFuRunmin รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเราได้พบปะและจัดการประชุมกับดร.Herrera อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยKeuka College ประเทศอเมริกา และคุณHuang Leikang อธิการบดีของวิทยาแขตประเทศจีนของมหาวิทยาลัยKeuka College หลังจากการประชุม ผู้ใหญ่จากสองฝ่ายได้ถ่ายรูปกับนักศึกษา คุณYin Hong รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเราได้กล่าวคําปราศรัยในพิธีจบการศึกษาด้วย

นักเรียน Xiao Tianxin ของห้อง2013512 ได้กล่าวคําพูดบนพิธีด้วย เขาทบทวนถึงชีวิตการเรียนที่เป็นระยะเวลาสี่ปีที่มหาวิทยาลัย และแสดงความขอบคุณต่อทางมหาวิทยาลัย เขาให้กําลังใจแก่ทุกคนว่าอยากจะให้ทุกคนพยายามทํางานหรือเรียนต่อในเวลาต่อไป

ดร.Herrera และคุณHuang Leikangได้มอบใบปริญญาและรังวัลให้กับนักศึกษาแต่ละคนและถ่ายรูปกับนักศึกษาด้วย


Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing