คณะวัฒนธรรมและภาษาระหว่างประเทศจัดพิธีจบการศึกษาสําหรับนักศึกษาฝรั่งเศสของโครงการแลกเปลี่ยนจีน-ฝรั่งเศสปี2016-2017

Home > ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 2017-07-18 09:46:41

เช้าวันที่5 มิถุนายน คณะวัฒนธรรมและภาษาระหว่างประเทศจัดพิธีจบการศึกษาสําหรับนักศึกษาฝรั่งเศสของโครงการแลกเปลี่ยนจีน-ฝรั่งเศสปี2016-2017ที่ห้องประชุม403ตึกป๋อหย่วนคุณWang Rongdang หัวหน้าของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คุณYin Ming คณบดีของคณวัฒนธรรมและภาษาระหว่างประเทศ คุณLi Min หัวหน้าของพรรคคอมมิวนิสต์ คุณLiu Dairong รองคณบดีและคุณHe Lan รองคณบดี คุณZhang Bo รองหัวหน้าของพรรคคอมมิวนิสต์ของมหาวิทยาลัยเราได้เข้าร่วมพิธีจบการศึกษา

คุณYin Mingให้คําสรุปงานบนพิธีและส่งคําอวยพรให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ตัวแทนของอาจารย์ คุณFu Hongxuanแสดงความขอบคุณกับนักศึกษาฝรั่งเศสทั้งหมด12คนในเรื่องที่ให้ความสนุบสนุนและความเข้าใจต่องานของทางมหาวิทยาลัย ตัวแทนของนักศึกษาEstelle ได้ใช้ภาษาจีนแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆกับทุกคน โดยเฉพาะเวลาอยู่โรงพยาบาล เขารู้สึกอบอุ่นและประทับใจมากที่ได้รับความใส่ใจจากเพื่อนเรียนและอาจารย์ทั้งหลาย

คุณYin MingและคุณWang Rongdangได้มอบใบปริญญาให้กับนักศึกษาฝรั่งเศสทุกคน โดยเฉพาะได้มอบรังวัล นักศึกษาดีเลิศ ให้กับนักศึกษาEstelle

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing