คณะChen Youxin ผู้ก่อตั้งบริษัทINTIประเทศมาเลเซียเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเรา

Home > ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 2017-07-18 10:03:20


วันที่10 มิถุนายน คุณChen Youxin ผู้ก่อตั้งของบริษัทINTIประเทศมาเลเซียและนายกของสมาคมการค้าจีน-มาเลเซีย คุณXu Hao ผู้จัดการของบริษัท Sinohydro Bureau 14Co.,LTDประเทศจีน คุณFan Xiaoping รองผู้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์และรวมทั้งหมดห้าคนเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยเราเพื่อดําเนินการเยือน คุณYin Hong รองอธิการบดีและคุณZhang Honglie รองคณบดีของคณะการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยเราได้ดําเนินการพบปะและการประชุมกับคณะผู้แทน

คุณYin Hongกล่าวว่า ปัจจุบันนี้การร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศมาเลเซียกลายเป็นงานส่วนสําคัญของมหาวิทยาลัยเราและท่านยังให้ึคําชมให้งานทางการศึกษาระหว่างประเทศของบริษัทINTI คุณChen Youxin คิดว่า เหตุผลที่INTIอยากจะเลือกมหาวิทยาลันเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนหนานเป็นพันธมิตรร่วมมือแรกในพื้นที่ยูนหนานก็เพราะว่าทางมหาวิทยาลัยได้มีประสบการณ์ทางการร่วมมือทําการการศึกษาระหว่างประเทศมากมาย

ระหว่างการประชุม ส่องฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการจัดสนทนาทางวิชาการว่าด้วย”หนึ่งแถบหนึ่งถนน”สําหรับประเทศเอเซียใต้และประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing