มหาวิทยาลัยเราจัดพิธีจบการศึกษาสําหรับนักศึกษาของโครงการระดับปริญญาตรีระหว่างจีน-อังกฤษรุ่น2017

Home > ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 2017-07-18 10:04:02

เช้าวันที่15 มิถุนายน พิธีจบการศึกษาสําหรับนักศึกษาของโครงการระดับปริญญาตรีระหว่างมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนหนานและมหาวิทยาลัย Edinburgh Napier University ประเทศอังกฤษจัดขึ้น ณ หอรายงานของคณะการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คุณAndrea Nolan อธิการบดีของมหาวิทยาลัยEdinburgh Napier University และคุณYin Hong อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเราเข้าร่วมพิธีจบการศึกษา

คุณYin Hong กล่าวคําประศรัยในฐานะที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลลัย ท่านแสดงความยินดีต่อการเยือนของคณะผู้แทนของมหาวิทยาลัยEdinburgh Napier University และแสดงคําอวยพรต่อนักศึกษาจบเรียนทุกคน คุณYin HongและคุณNolanได้มอบใบปริญญาให้กับนักศึกษาทุุกคนและยังมอบรางวัล นักศึกษาดีเลิศ ให้กับนักศึกษาWang Han คุณNolanชมว่าโครงการร่ามมือระหว่างจีนอังกฤษได้ประสบความสําเร็จและแสดงความขอบคุณต่อผูใหญ่ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝั่ง ท่านให้กําลังใจกับนักศึกษาทุกคนว่า ใช้ความรู้ของตนเป็นประโยชน์เพื่อตอบสนองแก่ประเทศและสังคม หวังว่านักศึกศาทุกคนจุะพยายามกลายเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อโลกนี้ได้


Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing