คณะผู้แทนจากPakpasak Technical Schoolเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเรา

Home > ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 2017-07-18 10:05:42

วันที่20 มิถุนายน คณะผู้แทนทั้งหมด5ที่มาจากPakpasak Technical School ประเทศลาวเดินทางถึงมหาวิทยาลัยเราเพือนดําเนินการเยือน คุณYin Hong อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเราได้พบกับคณะผู้แทน สองฝ่ายได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนหนานและPakpasak Technical School

คุณYin Hongกล่าวว่า ปัจจุบันนี้ ทางมหาวิทยาลัยเราได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งของประเทศลาว ซึ่งตอนนี้มีนักศึกษาลาวทั้งหมด82คนเรียนที่มหาวิทยาลัยเรา อธอการบดีของPakpasak Technical Schoolกล่าวว่า ในมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาทั้งหมด5800คน และมีมากกว่า3000เรียนวิชาเอกบัญชี ซึ่งจะมีความเป็นไปได้ว่าจะมีนักศึกษาส่วนหนึ่งจากประเทศลาวมาเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนหนาน ทางศูนย์การอบรมภาษาจีนจะสอนภาษาจีนพื้นฐานเป็นล่วงหน้า หวั้งว่าทางมหาวิทยาลัยเราจะสามารถให้การสนับสนุนในเรื่องส่งอาจารย์สอนภาษาจีนและการตั้งหลักสูตร

คุณYin Ming คณบดีจากคณะวัฒนธรรมและภาษาระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยเราได้กล่าวว่า อาจารย์ทางด้านเอกภาษาจีนมีจํานวนเพียงพอและมีความสามารถที่ดีเลิศ ซึ่งสามารถให้การสนับสนุนแก่ทางPakpasak Technical School นอกจากนี้ ถ้าเมื่อเวลาเหมาะสม ทาง

มหาวิทยาลัยยังอยากจะเปิดเอกวิชาภาษาลาวที่มหาวิทยาลัยด้วย


Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing