คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเรา

Home > ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 2017-07-18 10:06:27


เช้าวันที่26 มิถุนายน คุณRome Chiranukrom รองอธีการบดี คุณRien Loveemongkol คณบดีของคณะภาษาศาสตร์ และคุณZheng Hao หัวหน้าของศูนย์วัฒนธรรมและภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางถึงมหาวิทยาลัยเราเพื่อดําเนินการเยี่ยนเยือน คุณYin HongรองอธิการบดีและคุณWang Rongdang หัวหน้าฝ่ายเวเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเราได้ดําเนินการพบปะและการประชุมกับคณะผู้แทน

สําหรับโครงการร่วมมือ คุณRome Chiranukromได้กล่าวถึงข้อเสนอต่างๆรวมถึงการอบรมความสามารถทางด้านการแปลสําหรับอาจารย์วิชาภาษาไทย การสนับสนุนทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โครงการแลกเปลี่ยนในรูปแบบ”2+1+1”เป็นต้น

คุณYin Hongแสดงความขอบคุณให้กับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้ความสนับสนุนต่องานของทางมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนหนานโดยตลอด คุณWang Rongdang เสนอว่า ต่อมาในทุกปี จะส่งอาจารย์ของเราไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นระยะเวลาหนึ่งเทอม และยังเชิญชวนอาจารย์ของทางเชียงใหม่มาร่วมการประชุมที่มหาวิทยาลัยเราด้วย

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing