มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกับมหาวิทยาลัยเราลงนามบันทึกความร่วมมือ

Home > ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 2017-07-18 10:07:19

เช้าวันที่29 มิถุนายน คุณSornchai Mungthaisong อธิการบดีและคุณPoramin Aridech คณบดีจากคณะการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมทั้งหมด9คนเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยเราเพื่อดําเนินการเยือน คุณYin Hongรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเราได้พบปะกับคณะผู้แทน

คุณSornchai Mungthaisongกล่าวว่า วิชาการค้าระหว่างประเทศจีนกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับความนิยมจากสังคมไทย ท่านหวังว่าในอนาคตจะสามาระนําส่งนักศึกษาไทยมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ยูนนาน และเชิญชวนอาจารย์ของฝั้งเราไปสอนที่เมืองไทยในฐานะที่เป็นศาสตราจารย์เชิญ ในคณะเดียวกัน ท่านอยากจะหาเวลาที่เหมาะสมเพื่อร่วมมือจัดสนทนาหรือนิทรรศการด้วยกัน

คุณYin Hongเห็นด้วยกับข้อเสนอต่างๆของคุณSornchaiและยังกล่าวว่าสองฝ่ายมีความร่วมอันดีในตลอดที่ผ่านมา ซึ่งท่านหวังว่าสองฝ่ายจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันด้วยโอกาสการเยือนในครั้งนี้ หลังจากการประชุม สองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายได้ก้าวสู่ขั้นตอนใหม่


Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing