คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยรังสิตเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเรา

Home > ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 2017-07-18 10:08:57

วันที่30 มิถุนายน คณะจิตริยา ปิ่นทอง รองอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยเราเพื่อดําเนินการเยือน คุณYin Hongรองอธิการบดี์ของมหาวิทยาลัยเราได้ดําเนินการพบปะและการประชุมกับคณะผู้แทนที่คณะบริหารธุรกิจกรุงเทพฯ

ระหว่างการประชุม สองฝ่ายแสดงความคิดเห็นว่า ความร่วมมืออันดีระหว่างกันได้ยกความชื่อเสียงของทั้งสองฝ่ายในประเทศไทยและประเทศจีน ทําให้สองฝ่ายได้ส่งเสริมความสามารถทางด้านการศึกษาอย่างเป็นสากล นอกจากนี้ สองฝ่ายยังอภิปรายในเรื่องการลงนามข้อตกลงใหม่ แพนการรับสมัครนักศึกษารุ่นใหม่ การบริการคณะบริหารธุรกิจกรุงเทพฯ ความร่วมมือทางวิชาการเป็นต้น ซึ่งสองฝ่ายจะขยายความร่วมมือในการจัดสนทนาทางวิชาการระหว่างประเทศและค้นหาโอกาสในการจัดโครงการแลกเปลียนสําหรับนักศึกษาเอกศิลปะ


Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing