ท่านรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมันดาเลย์ ประเทศพม่าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเรา

Home > ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 2017-12-04 17:13:10

เช้าวันที่10 พฤศจิกายน ท่านรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมันดาเลย์ ประเทศพม่าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเรา คุณYin Hongรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานแสดงความต้อนหรับต่อการเยือนของคณะและแสดงความหวังว่าสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน(MOU)อย่างเร็วๆนี้ และขยายความร่วมมือทางด้านโครงการ สร้างความสัมพันธ์มิตรอันใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง

ท่านรองฝ่ายมหาวิทยาลัยมันดาเลย์แสดงความคิดเห็นว่า จีนกับพม่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดี ส่งผลประโยชน์ต่อความร่วมมือระหว่างกัน ในเวลาเดียวกัน ท่านยังเชิญชวนคุณYin Hongไปเยี่ยมเยือนที่มหาวิทยาลัยมันดาเลย์ ประเทศพม่า นอกจากนี้ ท่านยังให้การแนะนำทางด้านสภาพความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมันดาเลย์กับมหาวิทยาลัยต่างๆที่พื้นที่ยูนนาน สภาพนักศึกษาต่างชาติที่มหาวิทยาลัยมันดาเลย์และการดำเนินการของ MOU ท่านกล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยมันดาเลย์เป็นความยินดีอย่างยิ่นที่สามารถลงนาม MOUกับมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานและจัดความร่วมมือทางด้านการอบรมอาจารย์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การวิจัยและการสอนเป็นต้น


Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing