ท่านรองอธิการบดีของMacquarie University ประเทศออสเตรเลียเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเรา

Home > ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 2017-12-04 17:14:07

เช้าวันที่21 พฤศจิกายน ดร.Nicole Brig รองอธิการบดี ดร.Stephen Brammerและดร.Philomena Leung คณบดีของคณะเศรษฐศาสคร์และธุรกิจ คุณ.Stephen Fan ผู้ว่าโครงการด้านตลาดจีน คุณCherilyn Liu ผู้จัดการด้านโครงการความร่วมมือในพื้นที่ประเทศจีนของMacquarie University ประเทศออสเตรเลีย คุณRichard Yuan ผู้อำนวยการของกรมการศึกษาแห่งมณฑลยูนนานสำนักงานออสเตรเลีย เดินทางถึงมหาวิทยาลัยเราเพื่อดำเนินการเยือน คุณFu Runmin อธิการบดี คุณYin Hong รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานได้พบปะกับคณะผู้แทน

คุณFu Runminได้แนะนำสภาพทางด้านอาจารย์ สาขาวิชาดีเด่น การแลกเปลี่ยนของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเราให้แก่คณะผู้แทนและยังออกข้อเสนอด้านทิศทางความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายด้วย คุณ Nicole Brig หวังว่าสองฝ่ายได้ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อขยายการเจราจาในขั้นตอนต่อไป คุณStephen Brammerให้การอธิบายทางการตั้งวิชา การหางานของนักศึกษา การเรียนของนักศึกษาต่างชาติของคณะเศรษฐศาสคร์และธุรกิจ ท่านแสดงความคิดเห็นว่า สองฝ่ายสามารถหาความเป็นไปได้การร่วมมือจากด้านวิชาการเงินและธนาคาร ACCAเป็นต้น

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing