งานสัมนาระดับโลก ประเทศจีนพัฒนาร่วมกันกับภูมิภาคในมหาสมุทรอินเดียครั้งที่7 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน

Home > ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 2017-12-04 17:12:47

วันที่9-10 พฤศจิกายน งานสัมนาระดับโลก ประเทศจีนพัฒนาร่วมกันกับภูมิภาคในมหาสมุทรอินเดียครั้งที่7ซึ่งจัดโดยศูนย์การศึกษาภูมิภาคในมหาสมุทรอินเดียได้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน คุณFu Tunmin อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมนาและกล่าวคำปราศรัย ดร.Wang Rongจากศูนย์การศึกษาภูมิภาคในมหาสมุทรอินเดียเป็นพิธีกรของพิธีเปิดงาน งานสัมนาครั้งนี้มีหัวข้อว่า กลยุทธ์และบทบาททางภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียของประเทศมหาอำนาจ ซึ่งจัดการอภิปรายจากทั้งหมด4ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์ทางภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียของประเทศมหาอำนาจ ความปลอดภัยของภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย ความสัมพันธ์ระหว่างกันในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย ความร่วมมือในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย เพื่อค้นคว้ากลยุทธ์ที่ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียของประเทศมหาอำนาจภายใต้สมัยปัจจุบัน สอบสวนการดำเนินการของนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างการประชุม ศูนย์การศึกษาภูมิภาคในมหาสมุทรอินเดียกับศูนย์การศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศพม่าได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันด้วย

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing