คณะผู้แทนจากLakehead University ประเทศแคนาดาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเรา

Home > ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 2018-05-09 10:07:02

วันที่19 มินาคม ดร.Kim Fedderso ผู้ปรึกษาจากLakehead University ประเทศแคนาดา และคุณLi Siying เจ้นหน้าที่ประจำนครปักกิ่งของLakehead Universityเดินทางถึงมหาวิทยาลัยเราเพื่อดำเนินการเยือน คุณWang Zhihui และคุณZeng Qian รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเราได้พบปะกับคณะผู้แทนและดำเนินการประชุมระหว่างกัน

คุณWang Zhihui ได้แนะนำสภาพทั่วไปของมหาวิทยาลัยเรา รวมถึงโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ การอบรมอาจารย์ที่ต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาเป็นต้น ซึ่งโครงการคว่ามร่วมมือระหว่างประเทศเป็นงานที่ทางมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ท่านหวังว่าสองฝ่ายได้ขยายความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยโอกาสการแลกเปลี่ยนแก่นักศึกษาทั้งสองฝ่าย ส่วนคุณZeng Qianได้ให้คำบรรยายข้อมูลของโครงการรวมถึงระยะเวลาขอวโครงการ กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องเป็นต้น

ดร.Kim Feddersoได้แนะนำประวัติศาสตร์ การก่อตั้งของแต่ละวิชา ขนาดการจัดการสอน วิชาดีเด่น และสภาพด้านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีนของLakehead University และยังอภิปรายในเรื่องการแลกเปลี่ยนอาจารย์นักศึกษา รูปแบบความร่วมมือ การอำนวยทุนการศึกษาระหว่างสองฝ่าย ท่านหวังว่าสองฝ่ายได้บรรลุข้อบันทึกอย่างเร็วๆนี้เพื่อดำเนินรายละเอียดของความร่วมมือระหว่างกัน

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing