คุณHu Haiyan รองอธิการบดีพาคณะผู้แทนของมหาวิทยาลัยเราเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอเมริกาและประเทศแคนาดา

Home > ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 2018-05-09 10:08:20

นที่18-24 มีนาคม ด้วยคำเชิญของKeuka College ประเทศอเมริกาและ Lakehead University ประเทศแคนาดา คุณHu Haiyanในฐานะเป็นรองอธิการบดีของหมาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานได้พาคณะผู้แทนซึ่งประกอบด้วย คุณWang Rongdang ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คุณYu Yong รองคณบดีของคณะเศรษฐกิจ คุณChen Fei รองคณบดีของคณะสถิติและคณิตศาสตร์ คณะLi Zhifei เจ้าหน้าที่ของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้เดินทางถึงประเทศอเมริกาและประเทศแคนาดาเพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา การเยือนครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยพันธมิตร ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันและขยายโอกาสความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในประเทศอเมริกาและประเทศแคนาดา

จากการประชุมกับมหาวิทยาลัยดังกล่าว ระหว่างมหาวิทยาลัยได้อภิปรายในเรื่องการแลกเปลี่ยนอาจารย์นักศึกษา การร่วมมือด้านการวิคเราะห์และโครงการความร่วมมือเป็นต้น ซึ่งได้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเศรษฐสาสตร์และการเงินยูนนานกับมหาวิทยาลัยของประเทศอเมริกาและประเทศแคนาดา ยังพลักดันคุณภาพและระดับของความร่วมมือระหว่างกัน ส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัยเราก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างมากยิ่งขึ้น

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing