มหาวิทยาลัยเราได้มอบงานจากกระทรวงต่างประเทศให้เป็นหน่วยงานออกหนังสือเชิญวิซ่าให้แก่ชาวต่างชาติเพื่อเยือนประเทศจีน

Home > ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 2018-05-09 10:09:12

จากประกาศของสำนักงานการต่างประเทศมณฑลยูนนาน ด้วยการแนะนำของสำนักงานการต่างประเทศมณฑลยูนนาน มหาวิทยาลัยเราได้คัดเลือกจากกระทรวงต่างประเทศให้เป็นหน่วยงานออกหนังสือเชิญวิซ่าให้แก่ชาวต่างชาติเพื่อเยือนประเทศจีน ซึ่งตั้งแต่วันที่16 เมษายน ทางมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานเริ่มมีสิทธิในการออกหนังสืงเชิญวิซ่าเพื่อเยือนประเทศจีนสำหรับหน่วยงานตน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นผลสำเร็จของการบริหารธุรการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเราและสามารถยกระดับของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน พลักดันการศึกษาให้เป็นความสากล ส่งผลประโยชน์ให้แก่การดำเนินโนยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางด้วย

ในครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยในมณฑลยูนนานทั้งหมด6แห่งถูกคัดเลือกออกมาและมหาวิทยาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในสิ่มหาวิทยาลัยด้านเศรษฐศาสตร์ที่ได้มอบสิทธินี้ ในประเทศจีนมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด69แห่งได้มอบเป็นหน่วยงานออกหนังสือเชิญวิซ่า ซึ่งมี27แห่งเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่การควบครองของกระทรวงการศึกษาโดยตรง เฉพาะเป็นมหาวิทยาลัยด้านเศรษฐศาสตร์มีแค่4แห่งของทั่วประเทศจีน ทางมหาวิทยาลัยเราได้รับสิทธินี้พร้อมกับมหาวิทยาลัย"Two first-class"หลายแห่งของประเทศจีน ส่งผลให้งานด้านการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยเราก้าวขึ้นบันไดใหม่

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing