คณะผู้บริหาร

Wang Rong(หวัง หรง)                           เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
 
xiong shuxin(ฉง ชู่ซิน)                          อธิการบดี มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
 
Li Xinghua(หลี่ ซิงหัว)                            รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน
 
Yang Xiaohong(ย๋าง เซียวหง)                 รองอธิการบดี
 
Zhou Yue(โจว ยั่ว )                                รองอธิการบดี
 
Wang Xiaoping(หวัง เสี่ยวผิง)                  รองอธิการบดี
 
Yin Hong(ยิ่ง หง)                                     รองอธิการบดี
 
Fu Runmin(ฟู๋ รู่นหมิน)                             รองอธิการบดี
 
Quan Hongtao(ฉวน หงเท้า)                     รองอธิการบดี
 
Shao Bei(เซ่า   เป้ย)                                 เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบพฤติกรรมทางวินัย
Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing