คุณสมบัติของผู้เรียน

 

ประเภทนักศึกษา

 

คุณสมบัติในการรับเข้า

 

นักศึกษาด้านภาษา

 

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีสุขภาพที่แข็งแรง อายุ 18-60 ปี

 

นักศึกษาทบทวนวิชา

 

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีสุขภาพที่แข็งแรง อายุ 18-60 ปี

 

นักศึกษาปริญญาตรี

 

จบมัธยมศึกษาตอนปลาย มีสุขภาพที่แข็งแรง อายุ ไม่เกิน 35 ปี

 

นักศึกษาปริญญาโท

 

สำเร็จปริญญาตรี  มีสุขภาพที่แข็งแรง อายุ ไม่เกิน 45 ปี

 
Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing