อธีการบดีจาก charles sturt university ประเทศออสเตรเลียเยี่ยมเยือนมาวิทยาลัยเรา

หน้าแรก» ประชาสัมพันธ์» ข่าวประชาสัมพันธ์» อธีการบดีจาก charles sturt university ประเทศออสเตรเลียเยี่ยมเยือนมาวิทยาลัยเรา 2018-06-28

เช้าวันที่6 มิถุนายน ดร.Andrew Vann อธิการบดี ดร.Heather Cavanagh รองอธิการบดีและรองดร.Mark Frost หัวหน้าสาขาการจัดการและการตลาดจากcharles sturt university ประเทศออสเตรเลียเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยเราเพื่อดำเนินการเยือน คุณYin Hong รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเราได้พบปะและจัดการประชุมกับคณะผู้เยือน

คุณYin Hong แสดงความยินดีต่อการเยือนของคณะ ท่านกล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยกับทางcharles sturt universityมีความร่วมมือที่ดีเป็นระยะเวลา16ปี ซึ่งได้สร้างพื้นฐานให้แก่ความร่วมมือในเวลาต่อไป ท่านหวังว่าสองฝ่ายจะสืบทอดความร่วมมือที่ผ่านมา ส่งเสริมคุณภาพและระดับของโครงการที่มีอยู่เพื่อผลักดันการเกิดขึ้นความร่วมมือใหม่

ดร.Andrew Vann ได้แสดงความขอบคุณต่อทางมหาวิทยาลัยเราที่ให้การสนับสนุนโครงการความร่วมมือในเวลาที่ผ่านมา และแสดงความยีนดีต่อคำกล่าวของท่านYin Hong ท่านยังหวังว่า โครงการความร่วมมือที่จัดขึ้นสามารถอบรมนักศึกษาที่ดีเลิศให้แก่ทั้งสองฝ่ายเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน จากนี้แล้ว สองฝ่ายยังอภิปรายในเรื่องการเตรียมจัดตั้งคณะธุรกิจจีนออสเตรเลียเป็นต้น

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing