เลขานุการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานพบปะคุณAmy Storey

หน้าแรก» ประชาสัมพันธ์» ข่าวประชาสัมพันธ์» เลขานุการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานพบปะคุณAmy Storey 2018-12-05
 
เช้าวันที่18 ตุลาคม คุณWang Jianyingเลขานุการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ พร้อมคุณYin Hong รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานได้ดำเนินการพบปะกับคณู้แทนจากมหาวิทยาลัยKeuka College ประเทศอเมริกา ได้แก่คุณAmy Storey อธิการบดีท่านใหม่ คุณMark Petrie รองอธิการบดี และดร.Huang Leikangอธิการบดีแขตพื้นที่ประเทศจีน
คุณWang Jianying แสดงความยินดีต้องรับแก่การเยือนของคณะผู้แทนพร้อมได้แนะนำสภาพทั่วไปของมหาวิทยาลัยเรา โดยเฉพาะสภาพการพัฒนาเอกวิชาการในช่วง5ปีที่ผ่านมาและการก่อสร้างของมหาวิทยาลัยแขตอะนหนิง ท่านหวังว่าสองฝ่ายสามารถส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์และให้ความสำคัญแก่การอบรมการนึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา พลักดันความร่วมมือด้านการแนะแนวอาชีพให้แก่นักศึกษาระหว่างสองฝ่าย คุณAmy Storeyแสดงความสนับสนุนและการยอมรับต่อโครงการความร่วมมือในฐานะที่เป็นตัวแทนของคณกรรมการของมหาวิทยาลัยKeuka Collegeและหวังว่าสองฝ่ายจะขยายความร่วมมือในอนาคต หลังจากนั้น สองฝ่ายได้อภิปรายในเรื่องการอบรมผู้มีความสามารถอย่างระดับสูงและทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยด้วย

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing