คณะผู้แทนการศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเรา

หน้าแรก» ประชาสัมพันธ์» ข่าวประชาสัมพันธ์» คณะผู้แทนการศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเรา 2018-12-05
 
เช้าวันที่30 ตุลาคม คุณFan Yushiรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยฮานอย ประเทศเวียตนาม พร้อมกับคุณRuanShilili รองหัวหน้าผ่ายวิเทศสัมพันธ์คุณRuanQingxia รองคณบดีเอกวิชาภาษาเวียตนามคุณRuanChenggong รองคณบดีเอกวิชาภาษาจีนคุณLiang Shiqiufang ผู้รับผิดชอบโครงการจีนเวียตนามของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ทั้งหมด5ท่านได้เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยเราเพื่อดำเนินการเยือน คุณWang Xiaoping รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเราได้พบปะกับคณะผู้แทน
คุณWang Xiaopingแสดงความยินดีต้องรับต่อการเยือนของคณะผู้แทนและได้แนะนำสภาพทั่วไปของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน คุณWang คิดว่า มหาวิทยาลัยเรากับมหาวิทยาลัยฮานอยมีพื้นที่กว้างขวางสำหรับความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งสองฝฝ่ายควรค้นหาโครงการร่วมมือการอบรมผู้มีความสามารถอย่างครบทุกด้านบนพื้นฐานการร่วมมือด้านแลกเปลี่ยนเอกวิชาภาษา โดยตามความจริงและความต้องการของสองประเทศ เลือกสาขาวิชาที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้เป็นจุดเริ่มต้น เช่น การร่วมมือในการอบรมผู้มีความสามารถด้านการจัดการท่องเที่ยว คุณFan Yushiได้ขอบคุณสำหรับการต้องรับของมหาวิทยาลัยเราและแสดงความเห็นด้วยสำหรับข้อเสนอการอบรมผู้มีความสามารถด้านการจัดการท่องเที่ยว ท่านคิดว่านอกจากเอกวิชาภาษาเวียตนามแล้ว ส่งฝ่ายยังสามารถอภิปรายรูปแบบความร่วมมืออย่างหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองฝ่าย

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing