ติดต่อเรา

1. กองกิจการนักศึกษา  

 ส่วนบริหารกิจการนักศึกษา:0871-65113584       

ศูนย์จัดหางาน:0871-65112796   

ศูนย์ดูแลบริหารอาคารที่พักนักศึกษา:0871-65113882

 2.กองบริการการศึกษา

 ส่วนกิจการทั่วไป:0871-65192539        

ส่วนบริการการศึกษา:0871-65192549

ศูนย์จัดสอบ:0871-65023458

3. กองนักศึกษาระดับปริญญาโท

 ส่วนกิจการทั่วไป:0871-65113469

สำนักการดูแลมอบปริญญา:0871-65195001 

4. ศูนย์การบริหารการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 

ส่วนดูแลนักศึกษาต่างชาติ:0871-65110325

5. กองความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ  

ส่วนกิจการทั่วไป:0871-65192551

ส่วนนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ:0871-65114645 

6. กองรักษาและป้องกันความปลอดภัย

ส่วนกิจการทั่วไป:0871-65120281

ส่วนควบคุมความปลอดภัย:0871-65239965

7. เครือข่ายหน่วยงานสนับสนุน

 โรงพยาบาลมหาลัยฯ:0871-65112412

 ศูนย์สระว่ายน้ำ:65884120

ห้องอาหารนักศึกษาต่างชาติโน่หลิง:0871-68020910

ร้านชาในหอสมุด:0871-65113031

8. หอสมุด

 กองส่งเสริมการอ่านและจัดซื้อหนังสือ:0871-65114609

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing