เอกลักษณ์

 

ปีหลังๆผ่านมานี้ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน รับถ่ายทอดสืบต่อความคิด“ปลดปล่อยความคิดและบุกเบิกสร้างสรรค์” มาตลอด ยึดมั่นในหลักการฝึกฝนบุคลากรที่มีคุณภาพและความสามารถสูงเพื่อช่วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค และอาศัยความได้เปรียบของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการเงินและความได้เปรียบด้านทำเลตำแหน่งใกล้ติดกับประเทศเอเซียตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ เร่งการปฏิรูปการเรียนการสอน ผลักดันงานสร้างสาขาวิชาต่างๆให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนตลอด จึงทำให้ก่อตัวโครงสร้างที่มีระบบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทเป็นหลัก และอีกทั้งการศึกษาของนักศึกษาภายในและต่างประเทศในเบื้องต้น ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน ได้ถูกจัดเข้ารายชื่อโดยรัฐบาลมณฑลยูนนาน ให้เป็น “ฐานฝึกฝนบุคคลผู้มีศักยภาพด้านความรู้สติปัญญาและระดับความเป็นสากลในตัวสูงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาค” และ “ฐานวิจัยความร่วมมือทางการเงินต่างประเทศของยูนนาน”อย่างเป็นทางการแล้ว รับภารกิจสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือแลกเปลี่ยนกับภูมิภาคและประเทศรอบๆ อีกทั้งในการฝึกฝนบุคลากรผู้มีศักยภาพด้านความรู้สติปัญญาและระดับความเป็นสากล

 1.การศึกษาเรียนหลักสูตปริญญาพื้นฐาน( ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี / ปริญญาโท หลักสูตร 3 ปี)

ตามความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน ปรับหาจุดดีที่สุดของโครงสร้างสาขาวิชาและหลักสูตรโดยไม่หยุดยั้ง ได้ก่อตัวลักษณะพิเศษในการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญพร้อมๆกันกับ การเรียนการสอนหลักสูตทางทฤษฏิและการปฏิบัติ สร้างบุคลากรมีความรู้รวมเอาหลากหลายสาขาวิชาประกอบกันระดับสูงอย่างครบด้าน

 2. ระบบปริญญา 2 ใบ

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน ได้ดำเนินโครงการหลักสูตร ระบบ “3+1”, “1+2+1” และ“2+1” โดยร่วมกับ มหาลัยจากประเทศ France, Australia และ USA โดยหลังจากนักศึกษาจากประเทศเหล่านี้จบเรียนที่เกี่ยวข้องที่มหาลัยแม่ของพวกเขาแล้ว สามารถที่จะเลือกไปเรียนต่อที่มหาลัยร่วมมือในต่างประเทศ และถ้าได้คะแนนผ่านเกณฑ์และผ่านข้อกำหนดในการมอบปริญญาแล้ว เวลาจบการเรียนสามารถได้รับปริญญาตรีหรือ ปริญญาโท 2 ใบจากมหาลัยทั้งสองฝั่ง

3. ดำเนินประกอบการมหาลัยฯร่วมกับมหาลัยจากยุโรป-อเมริกา

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานยังนำเข้าทรัพยากรทางการศึกษาคุณภาพจากต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการร่วมมือกับ  Keuka College, NY ของ  USA, Charles Sturt University ของ Australia, และ Edinburgh Napier University ของ UK ในระบบ “4+0” หลักสูตระดับปริญญาตรี และ ในระบบ “3+0” หลักสูตระดับปริญญาโทกับ University of Greenwich ของ  UK โครงการดังกล่าวนี้ ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิกการของจีนอย่างเป็นทางการทั้งหมด

4. ดำเนินความร่วมมือกับมหาลัยจากเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน ได้ดำเนินโครงการประกอบการมหาวิทยาลัย ระบบ “3+2”, “2+2” กับ “3+3” โดยร่วมกับ มหาลัยจากประเทศเวียดนาม  ประเทศไทยและประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียน โดยนักศึกษาจากประเทศเหล่านี้จบเรียนหลักสูตปวส.และอนุปริญญาตรีที่ประเทศพวกเขาแล้ว สามารถเข้ามาเรียนต่อจากชั้นที่เขาจบมาแล้วใน มหาวิทยาลัยของเราได้เลย และผู้ที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์และข้อกำหนดที่จะมอบปริญญา เมื่อสำเร็จการศึกษา ก็จะได้รับวุฒิปริญญาวิชาชีพของ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน ตามหลักสูตรวิชาที่เกี่ยวข้อง

 5. หลักสูตรดีเลิศด้วยระบบการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ

โดยอาศัยทีมงานอาจารย์ที่แข็งแกร่ง มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานได้ตีพิมพ์ออกชุดตำราหลักสูตรดีเลิศที่สอนด้วยภาษาอังกฤษและช่วยเผยแพร่แก่ต่างประเทศในผลงานทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ประเทศจีนได้สร้างขึ้นมาหลังการปฏิรูปและเปิดประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลดึงดูดให้นักศึกษาต่างชาติจำนวนมากมายได้เข้ามาเรียนหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่มหาลัยเรา ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้ประกอบด้วย

ภาพรวมของจีน สัมผัสวัฒนธรรมจีน ภาพรวมของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค วิทยาการบริหารแบบหัวเฉียว การเจรจาและการสื่อสารทางธุรกิจบูรพา ประเด็นปัญญาทางเศรษฐกิจของจีนในยุคปัจจุบัน การบริหารนวัตกรรมองค์กรธุรกิจของจีน การประกอบกิจการตามมาตรฐานสากลในองค์กรธุรกิจของจีน นโยบายและภาคปฏิบัติของจีน ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของจีน การค้าระหว่างประเทศของจีน ฯลฯ

6.หลักสูตรด้านภาษาต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน ได้เปิดหลักสูตรภาษาเวียดนาม ภาษาไทย และภาษาลาวให้กับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารการเงิน และเปิดคอร์สสอนภาษาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลักสูตรทางเลือกให้กับนักศึกษาทั้งมหาลัย เพื่อพยายามสร้างบุคลากรที่มีความเป็นสากลเก่งภาษาหลายภาษา

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing