ประวัติความเป็นมา

ปี ค.ศ. 1951  ก่อตั้งโรงเรียนข้าราชการทางเศรษฐกิจการเงินและการค้า มณฑลยูนนาน

ปี ค.ศ. 1981 ขึ้นระดับขั้นโดยอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการของจีนให้เป็น วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงิน มณฑลยูนนาน เริ่มสอนหลักสูตปริญญาตรีเต็มรูปแบบ

ปี ค.ศ. 1995 กำหนดให้เป็น มหาวิทยาลัยหลักสำคัญประจำมณฑลยูนนาน

ปี ค.ศ.1997 ได้ผ่านการประเมินทางการเรียนการสอนระดับป.ตรี โดยกระทรวงศึกษาธิการ

ปี ค.ศ.1998 ได้ควบรวมวิทยาลัยข้าราชการบริหารทางเศรษฐศาสตร์ มณฑลยูนนานเข้ามา จึงได้ก่อตั้งวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงิน มณฑลยูนนานแห่งใหม่

ปี ค.ศ.2003 เป็นหน่วยงานแรกในบรรดามหาวิทยาลัยทั้งหมดในมณฑลยูนนาน ที่ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาอุดมศึกษา

ปี ค.ศ.2006 เปลี่ยนชื่อโดยอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นชื่อ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน (YUFE)

ปี ค.ศ.2006 ได้ผ่านการประเมินทางการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โดยกระทรวงศึกษา ด้วยผลการประเมิน“ยอดเยี่ยม”

ปี ค.ศ.2009 เริ่มการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing