คณะผู้บริหาร

 Wang  Jianyin   เลขาธิการภาค คอมมิวนิสต์ ของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน

Fu Runmin  อธิการบดี ของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน

Xie Chanhao   รองเลขาธิการภาค คอมมิวนิสต์ ของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน

Gui Zhenhua  รองเลขาธิการภาค คอมมิวนิสต์ ของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน

Wang XiaoPing   รองอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน

Peng Qiang  รองอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน

Hu Haiyan   รองอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน

ChenGuangyu  เลขาธิการคณะกรรมธิการตรวจสอบระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน

Wang Min   รองอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน 

      Kuang JinYun   รองอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing