โอวาทจากอธิการบดี


สำหรับเยาวชนจีน ไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสสามารถไปใช้ช่วงเวลาทองของชีวิตตนในมหาวิทยาลัยได้ทุกคน ทุกวันนี้ คนที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้สำเร็จนั้น ยังไงก็อยู่ในแค่ ประมาณ 20% ผู้โชคดีของคนรุ่นเดียวกันเท่านั้นเอง

แล้วก็ไม่ใช่อีกว่า นิสิตทุกๆท่าน จะสามารถสำเร็จการฝึกฝนในระดับอันเดียวกันที่มหาหลัยได้ และทิ้งรอยวิถีชีวิตแบบเดียวกันไว้ นิสิตทุกท่านใช้ชีวิตมหาลัยในการเลือก ขณะเดียวกัน มหาลัยก็เลือกที่จะสร้างนิสิตของตน

 เราหวังว่า นักศึกษาผู้ที่ได้เลือกมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน จะเป็นเยาวชนที่มีมโนภาพต่ออนาคตและมีความตั้งมั่นในการค้นคว้าแสวงหาเพื่อที่จะทำฝันของตนนั้นให้เป็นจริง  แน่นอน เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่า การเลือกเข้ามหาวิทยาลัยใดนั้น มีรวมความคิดทางผลประโยชน์ในนั้น เฉพาะอย่างยิ่ง ญาติพี่น้องของนักศึกษาบางท่าน ได้สนับสนุนตามมุมมองเชิงภาคสนามให้พวกคุณสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยฯ บางที่ นี้อาจเป็นคุณค่าในความเป็นจริงของมหาลัยเราข้อหนึ่ง วิชาความรู้และทักษะของมหาลัยเราที่มีประสิทธิภาพ จะเข้าไปรวมตัวเป็นส่วนประกอบที่เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งในตัวนักศึกษาเพื่อการพัฒนาตนในอนาคต  แต่อย่างไรก็ตาม นี่ยังไม่ใช่เป็นส่วนที่สำคัญเท่าไหร่นักในช่วงเจริญเติบโตทั้งหมดของนักศึกษา  นักศึกษาที่เราจะสร้างขึ้นมา ควรจะต้องมีใจรักชาติ เอาใจใส่สังคมของเรา รู้ตน เคารพผู้อื่น เท้าติดดินอุสสาหะรักกิจการงานที่ตนทำ  ดังนั้น พวกเขาจะมีทั้งบุคลิกภาพ จิตใจ และร่างกายที่แข็งแรงดีสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีความรู้และทักษะขั้นพิ้นฐานติดตัวที่สังคมยุคสมัยใหม่ต้องการ เมื่อพวกเขาเรียนจบและเดินออกไปจากวิทยาเขตแล้ว สามารถแสดงใช้ความรู้ความสามารถอย่างกระฉับกระเฉงในภาคสนามสายอาชีพต่างๆ และมีส่วนช่วยในการผลักดันให้สังคมเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ควบคู่กับการพัฒนาตนพร้อมไปด้วย

การเรียนรู้วิชาและการได้ทักษะนั้น มีความยากลำบากอยู่ แต่การที่จะรู้เป็นคนอย่างถูกต้องนั้น ยากยิ่งกว่า ถึงแม้ มหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมในด้านต่างๆสำหรับการเรียนรู้เป็นอย่างดีงามให้อยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยนักศึกษาของเขาทุกๆท่านสามารถสำเร็จบรรลุความฝันทุกๆความฝันได้หมด เขาแค่อำนวยโอกาสให้แก่เยาวชนนับเป็นพันเป็นหมื่นในการเจริญเติบโตของพวกเขา เพื่อให้พวกเขาสามารถออกแบบตนเองและผลิต“เครื่องยนต์”แห่งชีวิตที่เหมาะสำหรับการพัฒนาตนระยะยาว ภายในวิทยาเขตที่งดงามและเต็มไปด้วยแสงอาทิตย์

นี้ก็คือแก่นแท้ของจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยเรา ผมหวังด้วยใจจริงว่า  ในขณะที่ทุกท่านตัดสินใจเลือกมศง.นั้น ขอให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณอันนี้ด้วย และฝึกตนให้ได้มีความคิดอย่างอิสระ จับความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเจริญก้าวหน้าของตนให้ถูกต้อง ถ้าได้อย่างนั้น ผมจึงเชื่อมั่นได้เลยว่า การสมัครเข้าเรียนมศง.ของท่านจะเป็นการตัดสินใจที่มีคุณค่าในชีวิตของท่านอย่างแท้จริง  และขณะเดียวกัน ในชีวิตเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานที่จะถึงนี้ จึงจะเป็นช่วงชีวิตที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง 

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing