สารจากอธิการบดี

จากครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน ได้ตั้งมั่นทำงานโดยตลอด และยึดหลักความต้องการทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในมณฑลยูนนาน ด้วยภายใต้ปรัชญาการทำงานที่ว่าอุตสาหะในการเรียน เอาจริงเอาจังในการปฏิบัติ  ยึดหลักความเป็นจริงมุ่งการสร้างสรรค์ ปฏิรูปเชิงลึก เน้นลักษณะในการสร้างมหาลัยเพื่อสร้างบุคลากรมีความรู้ด้วยความหลากหลาย สาขาวิชาประกอบกันระดับสูงโดยเอาท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง และเอกลักษณะในการพัฒนามหาลัยโดยเชื่อมโยงภูมิภาคเอเซียตะวันตกเฉียงใต้และเอเซียใต้ พยายามสร้างมหาวิทยาลัของเราให้เป็นมหาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินระดับสูง ซึ่งมีความโดดเด่นทั้งในระดับมณฑลยูนนานและระดับประเทศ และสร้างเกียรติภูมิมหาวิทยาลัยไปสู่ในระดับโลกต่อไป

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing