ข้อมูลและสถิติ

ทีมงานอาจารย์  ศาสตราจารย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและจ้างพิเศษ 34 ท่าน ผู้ถูกเสนอชื่อโดยโครงการบุคคลผู้มีศักยภาพและความรู้สติปัญญาสูงยุคใหม่หนึ่งล้านคนระดับประเทศ 1 ท่าน สมาชิกกรรมการจากคณะกรรมการแนะนำงานอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญที่กินเงินการช่วยเหลือพิเศษจากรัฐบาลกลาง 22 ท่าน บุคคลผู้มีศักยภาพและความรู้ความสามารถที่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษจากรัฐบาลมณฑลยูนนานและมีฝีมือยอดเยี่ยมทางเทคโนโลยีเฉพาะทาง 8 ท่าน บุคคลผู้มีศักยภาพและความรู้และความสามารถสูงเป็นผู้นำและสำรองระดับมณฑลฯ 22 ท่าน  แกนนำทางการวิจัยและการเรียนการสอนชั้นอุดศึกษาในมณฑลฯ 6 ท่าน อาจารย์ผู้มีชื่อเสียงในการเรียนการสอนระดับมณฑล 12 ท่าน

การเรียนการสอน  หน่วยมีอำนาจสิทธิ์มอบปริญญาโท มหาบัณฑิตในสาขาวิชาชั้นหนึ่ง 10 หน่วย หน่วยมีอำนาจสิทธิ์มอบปริญญาโท มหาบัณฑิตในสาขาวิชาชั้นสอง 57 หน่วย หน่วยมีอำนาจสิทธิ์มอบปริญญาโท มหาบัณฑิตในหลักสูตร 10 หน่วย  มีหลักสูตระดับปริญญาตรี 50 หลักสูตร หลักสูตรพิเศษระดับประเทศ 4 หลักสูตร หลักสูตรเลิศระดับประเทศ 1 หลักสูตร สื่อการสอนดีเลิศระดับประเทศ 1 หลักสูตร หลักสูตรรสอนสาธิตด้วยสองภาษาระดับประเทศ 1 หลักสูตรและยังเป็นโรงเรียนสำหรับโครงการฝึกฝนนักศึกษาเพื่อการสร้างอาชีพเชิงสร้างสรรค์ระดับประเทศ สาขาวิชาตัวสำคัญระดับมณฑล 13 สาขา หลักสูตรเอกลักษณ์ระดับมณฑล 5 หลักสูตร หลักสูตรเน้นหนักการสร้างระดับมณฑล 7 หลักสูตร หลักสูตรปฏิรูปทดลองการฝึกฝนบุคคลระดับมณฑล 1 หลักสูตร หลักสูตรปฏิรูปโดยบูรณาการทดลองระดับมณฑล 2 หลักสูตร หลักสูตรดีเลิศระดับมณฑล 19 หลักสูตร สื่อการสอนดีเลิศระดับมณฑล 1 หลักสูตร หลักสูตรการสอนสาธิตด้วยสองภาษาระดับมณฑล 4 หลักสูตร ศูนย์สาธิตการเรียนการสอนทดลองระดับมณฑล 5 แห่ง สถานทดลองเชิงสร้างสรรค์แบบการฝึกฝนบุคคลระดับมณฑล 4 แห่ง โครงกกการยกระดับขึ้นในการเรียนการสอนวิชาทดสอบระดับปริญญาตรี 1 โครงการ โครงการการศึกษาและฝึกฝนวิศวกรชั้นยอดเยี่ยมระดับมณฑลฯ 1 โครงการ ทีมงานอาจารย์ระดับมณฑล  5 ทีม  เวิร์คชอปสำหรับอาจารย์มหาลัยชื่อดังในมณฑลฯ 10 ห้อง ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นทางการเรียนการสอนระดับประเทศชั้นสอง 1 รางวัล ระดับมณฑลยูนนาน 12 รางวัล รางวัลตำราสอนยอดเยี่ยมระดับกระทรวงศึกษาธิการชั้นหนึ่ง 1 รางวัล ตำราสอนตามแผนการพัฒนาสังคมและประเทศแห่งชาติแผนที่12 ระดับมณฑล 10 เล่ม ตำราสอนดีเด่นระดับมณฑลฯ 7 เล่ม  ตำราสอนดีเลิศระดับมณฑลฯ 3 เล่ม มหาลัยฯยังได้รับอนุมัติจากกรมศึกษาธิการมณฑลฯให้เป็นโรงเรียนสำหรับโครงการฝึกฝนนักศึกษาเพื่อการสร้างอาชีพเชิงสร้างสรรค์ระดับประเทศ โรงเรียนสาธิตการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษขั้นมหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตการฝึกฝนนักศึกษาด้านภาษาต่างประเทศที่ใช้น้อย  มหาลัยเรายังถูกกำหนดโดยรัฐบาลมณฑลยูนนาน ให้เป็นฐานฝึกฝนบุคคลผู้มีศักยภาพด้านความรู้ความสามารถและระดับความเป็นสากลในตัวสูงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาค

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์  นับตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2008 มาถึงปัจจุบันนี้ ทางมหาลัยฯได้สร้างความสัมพันธ์อย่างกว้างขวางกับ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยและสถาบันวิจัย หน่วยงานภาครัฐฯและเอกชนจากทั่วประเทศจีนและรัฐบาลแต่ละระดับชั้นในมณฑลยูนาน กว่า 100 แห่ง และได้รับทำโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ระดับชาติ 61 โครงการ โครงงานหัวข้อเรื่องการวิจัยระดับกระทรวงฯและมณฑล 289 หัวข้อ อีกยังได้ก่อตั้งขึ้นสถานทดลองเชิงสร้างสรรค์แบบการฝึกฝนบุคคลทางการบัญชีระหว่างประเทศ สถานทดลองเชิงสร้างสรรค์แบบการฝึกฝนบุคคลมีความเป็นสากลและการท่องเที่ยวในภูมิภาค สถานทดลองเชิงสร้างสรรค์แบบการฝึกฝนบุคคลด้านสถิติ และ สถานทดลองเชิงสร้างสรรค์แบบการฝึกฝนบุคคลด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing