คณะพาณิชยศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์ให้น้ำหนักในการปรับความสามารถด้านการปฏิบัติและการสร้างสรรค์ของนักศึกษาให้มากขึ้น โดยมุ่งการศึการของนักศึกษาระดับ ป.โท และยึดการศึกษาของนักศึการะดับ ป. ตรีเป็นหลัก คุณภาพการเรียนการสอนเป็นหัวใจ ฝึกสร้างบุคลากรผู้ที่เก่งทั้งสมอง การพูดสื่อสาร และการเขียน โดยยึดแบบฝึกสร้างคน”ความรู้ด้านสาขาวิชา+ใจรับผิชอบต่อหน้าที่+การสร้างสรรค์+ความสามารถทางปฏิบัติ+บุคลิกภาพที่สมบูรณ์” และตามแนวความคิด ชมนุมบุคคลยอดเยี่ยม การสร้างคุณค่า เพื่อเน้นหนักในการอบรมบุคคลจบระดับMBAทางการบริหารยอดเยี่ยมที่มีวิสัยทัศน์สากล และมีเอกลักษณะของภูมิภาค

ทางคณะฯมีสาขาวิชาที่ได้รับกำหนดโดยมณฑลฯให้เป็นสาขาวิชาในการพัฒนาอันสำคัญชุดแรกของมศง. ก็คือ บริหารองค์กรธุรกิจ มีหลักสูตหลักสำคัญระดับมณฑล หนึ่ง หลักสูต (บริหารธุรกิจ) หลักสูตเอกลักษณะระดับมณฑลฯ หนึ่ง หลักสูต (ได้แก่ บริหารธุรกิจ) สถานทดลองเชิงสร้างสรรค์การสร้างบุคลากรยอดความสามารถระดับมณฑลฯ หนึ่งที่ (ได้แก่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์) หลักสูตคอร์สดีเลิศระดับมณฑล สาม คอร์ส (ได้แก่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์  บริหารกลยุทธ์องค์กรธุรกิจ) หลักสูตคอร์สการสอนสาธิตด้วยสองภาษาระดับมณฑล หนึ่ง หลักสูต (ได้แก่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์) ทั้งนี้ ได้สร้างให้เป็นรูปร่างชุดสาขาวิชาขึ้นที่มีความโดดเด่นความได้เปรียบรวม สี่ สาขาวิชา ได้แก่ ทฤษฎีบริหารองค์กรธุรกิจ องค์กรกับบริหารกลยุทธ์ บริหารองค์กรธุรกิจSME และ การบริหารทรัพยากรมนุษย์  หลักสูตคอร์ส ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ได้เข้าผ่านการคัดเลือกให้เป็นหลักสูตคอร์สการสอนสาธิตด้วยสองภาษาระดับประเทศ และตำราหนังสือการเรียนการสอน การตลาดและการจัดจำหน่าย ได้รับรางวัลตำราหนังสือฯระดับชาติ อันดับที่หนึ่ง ตำราฯกว่า สิบเล่ม ได้ถูกคัดเลือกเข้าไปในรายชื่อตำราหนังสือการเรียนการสอนในแผนของระดับประเทศ กระทรวงฯและมณฑลฯ  คอร์ส การตลาดและการจัดจำหน่าย กับ การสำรวจตลาด เป็นหลักสูตคอร์สดีเลิศชั้นหนึ่งระดับมณฑลฯ

ทางคณะฯมีความมั่นคงทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่แข็งแรง ได้รับงานวิจัยจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกระดับชั้น และให้การปรึกษาต่อการตัดสินใจของรัฐฯ สำเร็วงานปรึกษาจากรัฐฯมณพลยูนนานและที่อื่น ไปแล้ว กว่า 40 งาน ยังได้ให้การปรึกษาและการวิเคราะห์แก่องค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่โดยตั้งโครงการด้านนี้กว่า 25 โครงการ จากปี 2004 มาจนขณะนี้ ทางคณะฯ ได้รับทำงานวิจัยระดับชาติไปแล้ว 4 งาน ระดับมณฑลฯ 32 งาน ระดับแควันและกรม 27 งาน ระดับข้ามสาขาวิชา 61 งาน ได้จัดตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ทางวิจัยการเรียนการสอนในวรสาร 344 บทความ หนังสือและตำราการเรียนการสอนกว่า 70 เล่ม

หลักสุตป.ตรี บัณฑิต เรียน 4 ปี

หลักสุต

แขนงหลักสูต

การตลาดและการจัดจำหน่าย

 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

(อีคอมเมิร์ซ)

 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

การบริหารการเงิน

 

แขนง ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม และภาษาพม่า

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

บริหารบริษัทข้ามชาติ

การบริหาร

 

 

หลักสูตปริญญาโทมหาบัณฑิต เรียน 3 ปี

หลักสุต

แขนงหลักสูต

เศรษฐกิจเทคโนโลยี่และบริหาร

 

การตลาดและการจัดจำหน่าย

 

บริหารองค์กรธุรกิจ

 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

(อีคอมเมิร์ซ)

 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วุฒิปริญญาวิชาชีพ

 

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing