กองสอนภาษาต่างประเทศขั้นมหาวิทยาลัย

กองสอนภาษาต่างประเทศขั้นมหาวิทยาลัย

 

กองฯ ปัจจุบัน มีอาจารย์ประจำ 69 ท่าน ดำแหน่งทางวิชาการ รวม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป ทั้งหมด 20 กว่าท่าน รับงานการสอนภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาระดับ ป.ครีและโทในทั้งมศง.อยู่ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการเรียนการสอนนั้น กองฯได้ยึดหลักให้การสอนโดยแยกแยะคนและให้การแนะนำโดยแยกกลุ้มคนมาตลอด และได้จัดทำไปแล้ว และได้ใช้ไปแล้ว แผนปฏิรูปการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยการแยกตามระดับชั้น ซึ่งเป็นแผนเดี่ยวในมณฑลยูนนานและเป็นชั้นนำหน้าในทั่วประเทศ แผนฯนี้ได้สืบต่อแนวคิดการต่อเนื่องในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศทั้ง สี่ปี และยังให้ความสำคัญแก่การยกระดับคุณภาพการสอนยิ่งขึ้นอย่างทั่วการ ส่งผลให้สภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งมศง.และอัตราผู้ผ่านสอบ CET-4 CET-6นั้น ได้ดีขึ้นอย่างเห็นชัด และในปี 2010 กองฯได้รับการมอบชื่อ “หน่วยงานสาธิในการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษขั้นมหาวิทยาลัยของมณฑลยูนนาน”

กองฯกำลังเน้นหนักในการปรับผลลัพธ์การสอนภาษาต่างประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยี่สารสนเทศที่ทันสมัย และการค้นคว้าขยัยผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทางวิชาการ โดยกานำเข้ามาใช้โปรแกรมกาเรียนการสอนคุณภาพ  “My English Tutor” กับ “Writing Roadmaps” ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนด้วยตัวเองได้แล้วโดยหัดใช้กับเครื่องในด้านคำศัพท์ การฟังการพูด และการอ่าน รวมกับรูปแบบการเรียนการสอนจากอาจารย์สอนด้วยชุดหลักสูตมัลติมีเดียอย่างเน้นประเด็นสำคัญ และเปิดคอร์สสอนนักศึกษาตามแต่ละหลักสูตด้วยภาษาอังกฤษเต็มคอร์ส  

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing