วิทยาลัยธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ

วิทยาลัยธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ

วิทยาลัยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินการเรียนการสอนภายใต้โครงการความมือด้านการศึกษาของมศง.กับต่างประเทศ ด้วยการอนุมัติจากสำนักปริญญาของคณะกรรมการกฤษฎีกาของรัฐฯจีน และกระทรวงการศึกษาธิการ กรมการศึกษาธิการ  ได้เปิด ป.ตรี บัณฑิต สองใบโดยร่วมกับ ม. Keuka College, NY ของ  USA  ม. Charles Sturt University ของ Australia และ  ม. Edinburgh Napier University ของ UK และ ป.โท มหาบัณฑิตโดยโครงการศึกษาร่วมกับทาง ม. University of Greenwich ของ  UK

ปัจจุบัน มีนักศึกษาในบัญชีรายชื่อทั้งหมด 2,600.- ท่านเศษ ซึ่งมี ป.ตรี ราวๆ 2,000.-ท่าน มี ป.โท มหาบัณฑิต 600 ท่านเศษ ทางวิทยาลัยฯปัจจุบันมีอาจารย์ประจำ 50 ท่าน ซึ่งมีจบป. เอก ดุษฎีบัณฑิตและกำลังจะจบ 26 ท่าน เป้นสัดส่วนกว่า 50% จากจำนวนอาจารย์รวม และท่านที่มีประวัติการศึกษาจากต่างประเทศ 37 ท่าน เป้นสัดส่วนกว่า 70% จากจำนวนอาจารย์ประจำรวม อาจารย์ที่ส่งเข้ามาจาก มหาวิทยาลัยต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือ มี 60 กว่าท่าน จะเห็นได้ว่า ด้านโครงสร้างทางความรู้ของทีมงานอาจารย์มีความเหมาะสม กระชับมีประสิทธิภาพ มีใจรักงาน เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความสร้างสรรค์

โดยยึดตามแนวความคิดในการประกอบการศึกษาที่ว่า ประกอบการศึกษาตามกฏหมาย สร้างสรรค์ด้านการบริหาร การปรับคุณภาพให้สูงขึ้น และการเน้นเอกลักษณะ และโดยเอายกระดับคุณภาพในการฝึกสร้างบุคคลยอดความสามารถให้สูงขึ้นอย่างทั่วการเป็นเป้าหมาย ทางวิทยาลัยฯได้นำทรัพยากรด้านการศึกษาคุณภาพสูงจากต่างประเทศเอาเข้ามาใช้อย่างขยันขันแข็ง สร้างสรรค์แบบการฝึกสร้างบุคคลยอดความสามารถ พยายามสร้างบรรยกาศที่ดีงาม ปรับปรุงระบบการศึกษา การเรียนการสอนและการควบคุมคุณภาพ  ยังปรับปรุงระดับคุณภาพโดยรวมการเรียนการสอน การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การบริหารและการบริการให้สูงขึ้นเรื่อยๆ พยายามขยัยผลโอกาสในการร่วมมือประกอบการมหาวิทยาลัยกับต่างประเทศ เวลาเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ ท่านที่ผ่านเกณฑ์และข้อกำหนดสำหรับแลกเปลี่ยน ก็จะสามารถจัดแลกเปลี่ยนไปเรียนต่อที่มหาวิยาลัยต่างประเทศได้ สำหรับนักศึกษาผู้ที่มีผลงานทางการศึกษาดีเด่นก็สามารถที่จะไปเรียนต่อ ป.โท มหาบัณฑิตโดยตรงที่ ม.ต่างประเทศ จากการศึกษาที่มีความเป็นสากลมา สี่ปี ได้ปลูกสร้างคุณวุฒิด้านสาขาวิชา ปรับปรุงความสามรถในการใช้ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น เปิดวิสัยทัศน์โลก และอัตราการถูกว่าจ้างงานของนักศึกษาที่เรียนจบจัดอยู่ในแถวหน้าของมศง.

นับจากปี 2004 จนปัจจุบันนี้ โครงการประกอบการเรียนการสอนต่างๆจากวิทยาลัยฯเราได้รับมอบคำนำหน้าชื่อตามลำดับดั่งนี้ วิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศสำหรับการประกอบการเรียนการสอนร่วมกับต่างประเทศ  วิทยาลัยดีเด่น สิบแห่งในการประกอบการเรียนการสอนกับต่างประเทศ  วิทยาลัยการประกอบการเรียนการสอนร่วมกับต่างประเทศที่มีความมั่นคงทางภาพรวมมากที่สุดในรอบปี 2009  วิทยาลัยการประกอบการเรียนการสอนร่วมกับต่างประเทศที่เป็นตรายี่ห้อ สิบแบรนด์ในรอบปี 2010 วิทยาลัยการประกอบการเรียนการสอนร่วมกับต่างประเทศที่มีอิทธิพลมากที่สุดในรอบปี 2011 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตำราคอร์สซึ่งนำเข้ามาจากอเมริกา คือ การบริหารชีวิต กับ สัมผัสการศึกษา หลังการปรับตัวให้เป็นแบบท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์โดยทางวิทยาลัยฯเสร็จแล้ว นำไปใช้ปฏิบัติจริงในทั้ง มศง. ได้รับการชมเชยพร้อมปากกันจากทั้งนักศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานรับจ้างในสังคมด้านนอก ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างแขวง และได้รับความยอมรับจากหน่วยงานด้านศึกษาในสังกัดและหน่วยงานว่าจ้าง

หลักสุตป.ตรี บัณฑิต เรียน 4 ปี

หลักสุต

แขนงหลักสูต

ธุรกิจระหว่างประเทศ(USA)

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ(USA)

 

 

บริหารโครงการ (USA)

 

การบัญชีระหว่างประเทศ(USA,Australia)

 

คณิตการเงิน (AUS)

 

การเงิน(UK)

บริการด้านการเงิน

การเงินระหว่างประเทศ(AUS)

 

หลักสูตปริญญาโทมหาบัณฑิต เรียน 3 ปี

หลักสุต

แขนงหลักสูต

วิทยาการบริหารและวิศวกรรม

 

ธุรกิจระหว่างประเทศ

วุฒิปริญญาวิชาชีพ

 

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing