วิทยาลัยนิติศาสตร์

วิทยาลัยนิติศาสตร์

 

 วิทยาลัยนิติศาสตร์ก่อตั้งขึ้น ในปี 2000 จากการพัฒนาในระยะเวลาสิบปี ได้ก่อตัวขึ้นระบบความพร้อมในการฝึกสร้างบุคคลากรที่เก่งด้านนี้ ทางวิทยาลับฯได้ฝึกสร้างบุคคลที่เก่งยอดเยี่ยมด้านกฏหมายนี้ไปแล้วจำนวนมากมาย นับตั้งแต่ ปี 2000 ถึงปัจจุบัน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วจำนวน 1181 ท่าน และยังได้ฝึกอบรมบุคลากรนักศึกษาทางไกล ผู้ตัดสินอบรมหลักสูตสั้น ผู้ตรวจสอบ ทนายความ และข้าราชการในภาครัฐฯจำนวนรวมนับเป็นราวหมื่นคน ขณะนี้ ทางวิทยาลัยมีนักศึกษาที่อยู่ในบัญชีทะเบียนจำนวน 470 ท่าน อัตราผู้สอบผ่านเกณฑ์ด้านกฏหมายนับสามปีซ้อนที่ผ่านมาอยู่อันดับที่หนึ่งในมณฑลยูนนาน พลกำลังด้านความพร้อมโดยรวมหลายปีติดต่อมา จัดอยู่ในแถวหน้าในทั้งมณฑลฯ

ทางวิทยาลัยฯมีคณะอาจารย์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งจบปริญญาระดับสูง มีคุณวุฒิด้านวิชางานสูงและมีใจรักตำแหน่งงานที่ทำ ปัจจุบัน ทางวิทยาลัยฯมี อาจารย์และพนักงานจำนวน 33ท่าน ซึ่งมีศาสตราจารย์ 6 ท่าน รองฯ 13 ท่าน และท่านที่จบ(รวมกำลังจะจบ)จำนวน 13 ท่าน อาจารย์หลายท่านยังรับงานไม่เต็มเวลาอยู่ ซึ่งเป็นที่ปรึกษา ผู้ฎีกา และทนายความให้กับหน่วยงานทางรัฐฯและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านกฏหมายอย่างหนาแน่น

ในส่วนงานวิจัย กำลังเห็นแนวโน้มที่ดีอยู่ โดย ณ ขณะนี้ อาจารย์จากวิทยาลัยฯได้ดำเนินการงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับชาติไปแล้ว 6 งาน ระดับกระทรวงฯและมณฑลฯ 30 งาน  ขณะเดียวกัน ปริมาณของบทความวิทยานิพนธ์และหนังสือเฉาพะวิชาก็ปรากฏเห็นเพิ่มมากขึ้นอยู่

วิทยาลัยฯได้กลายเป็นเวทีดึงดูดบุคคลดีเด่นในด้านนิติศาสตร์จากทั้งภายในและภายนอกมณฑลฯให้เข้ามารวมตัวกัน และเป็นหน้าต่างแห่งการแลกเปลี่ยนสื่อสารกับทางเอเซียนไปแล้ว

หลักสุตป.ตรี บัณฑิต เรียน 4 ปี

หลักสูต

แขนงหลักสูต

นิติศาสตร์

 

หลักสุตป.โท  มหาบัณฑิต เรียน 3 ปี

ทฤษฎีด้านนิติศาสตร์

 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง

 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

นิติเศรษฐศาสตร์

 

นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ

 

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต

 

 

วุฒิปริญญาวิชาชีพด้านนิติศาสตร์

 

วุฒิปริญญาวิชาชีพที่ไม่ใช่นิติศาสตร์

 

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing