วิทยาลัยลัทธิมาร์กซิสต์

วิทยาลัยลัทธิมาร์กซิสต์

 

วิทยาลัยลัทธิมาร์กซิสต์ของมศง. เดิมที มากจากสำนักวิจัยการสอนทางลัทธิมาร์กซิสต์และสำนักวิจัยการสอนคอร์สวิชาสาธารณะซึ่งก่อตั้งขึ้นใน มี.ค. ปี 1982 และใน ธ.ค. ปี 1983 สำนักวิจัยการสอนคอร์สวิชาสาธารณะปรับให้เป็นส่วนงานพื้นฐาน ต่อมาใน พ.ย. ปี 1989 สำนักวิจัยการสอนทางลัทธิมาร์กซิสต์ได้ถูกปรับให้เป็นแผนกวิจัยการสอนทางลัทธิมาร์กซิสต์  ใน มิ.ย. ปี 1993 แผนกวิจัยการสอนฯได้ร่วมสถานที่ทำงานกับ คณะเศรษฐศาสตร์ และใน พ.ค. ปี 1999 ก่อตั้งขึ้นแผนกการสอนวิชาลัทธิมาร์กซิสต์และลัทธิเลนิน ใน มิ.ย. ปี 2011 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวิทยาลัยลัทธิมาร์กซิสต์ จากการพัฒนาและการปลูกสร้างมาหลายปี ทางวิทยาลัยฯของเราได้กลายเป็นสมรภูมิรบและช่องทางหลักสำคัญในการดำเนินการการศึกษาทางความคิดเชิงการเมือง และเป็นสถานสำคัญในการวิจัยทางทฤษฏีของลัทธิมาร์กซิสต์และการเผยแพร่การศึกษา

วิทยาลัยฯ มีทีมงานอาจารย์ที่มีความหลากหลายด้านสายวิชาและขยันมุ่งความเจริญก้าวหน้า  ปัจจุบัน มีอาจารย์ 27 ท่าน ซึ่งในนี้  มีหัวหน้าศาสตราจารย์ 1 ท่าน มีศาสตราจารย์ 2 ท่าน รองฯ 7 ท่าน ที่จบป. เอก ดุษฎีบัณฑิต 8 ท่าน และที่กำลังเรียนป. เอก ดุษฎีบัณฑิตอยู่ 1 ท่าน ที่จบปริญญาโท มหาบัณฑิต 10 ท่าน  มีหน่วยงานย่อยใต้สังกัดดั่งนี้ คือ สำนักวิจัยการสอนหลักการพื้นฐานของลัทธิมาร์กซิสต์  สำนักวิจัยการสอนการปรับลัทธิมาร์กซิสต์ให้เป็นแบบจีน  ประวัติของการพัฒนาลัทธิมาร์กซิสต์ และสำนักวิจัยการสอนการศึกษาทางความคิดเชิงการเมืองทั้งหมด 4 สำนักวิจัยการสอน กับ ศูนย์การศึกษาด้านปฏิบัติทางความคิดเชิงการเมือง และสถาบันวิจัยทฤษฏีเศรษฐกิจ

วิทยาลัยฯรับหน้าที่การงานในด้านการสอนวิชาสาธารณะ คือ ทฤษฏีของความคิดเชิงการเมืองให้แก่นักศึกษาทั่วมศง. และการสอนวิชา ปัญญาในปรัชญาศาสตร์และจิตวิญญาณของวิทยาศาสตร์ แก่นักศึกษาทั้ง ป.ตรีและวิชาชีพ กับการสอนนักศึกษา ป. โท วิชาทั้งจริยธรรมศาสตร์และการศึกษาทางความคิดเชิงการเมือง

ในด้านการปลูกสร้างสาขาวิชา จะอาศัยหลักการพื้นของลัทธิมาร์กซิสต์และใช้วิธีวิทยาเป็นตัวนำทาง เน้นหนักไปทางการวิจัยผลงานด้านทฤษฏีการปรับลัทธิมาร์กซิสต์ให้เป็นแบบจีน และผสมกับสภาพความเป็นจริงในท้องถิ่นมณฑลฯอย่างเต็มที่ เพื่อนำไปให้การสนับสนุนด้านทฤษฏีและคำปรึกษาทางนโยบานแก่การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นและการปลูกสร้างสังคมที่ปรองดอง   

หลักสูตปริญญาโทมหาบัณฑิต เรียน 3 ปี

หลักสูต

แขนงหลักสูต

 

หลักการพื้นฐานลัทธิมาร์กซิสต์

 

 

ประวัติการพัฒนาของลัทธิมาร์กซิสต์

 

วิจัยการปรับลัทธิมาร์กซิสต์ให้เป็นแบบจีน

 

 

ศึกษาความคิดทางการเมือง

 

 

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing