คณะการเงิน

คณะการเงิน

 

คณะการเงิน ณ ขณะนี้ มีอาจารย์และพนักงานจำนวน 49 ท่าน ซึ่มีศาสตราจารย์ 11 ท่าน และรองฯ 17 ท่าน อาจารย์( Lecturer) 20 ท่าน อาจารย์ท่านที่สำเร็จจาก ป.เอก 13 ท่าน และกำลังเรียน ป.เอก 5 ท่าน ทางคณะฯมีคณะบริหารธนาคาร คณะการลงทุนด้านหลักทรัพย์ และคณะวิชาประกันภัยทั้งสามคณะ พร้อม สถาบันวิจัยการพัฒนาด้านการเงิน ศูนย์ปรึกษาและวิจัยการบริหารความเสี่ยง กับ ห้องทดลองด้านการเงินอีกด้วย

ทางคณะฯวิทยาลัยฯ ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับ ป.ตรี เรียนประจำอยู่จำนวน 1,000.- ท่านเศษ  และระดับ ป.โท จำนวน 100ท่านเศษ หลายปีต่อมานี้ นักศึกษาที่จบแล้วหางานได้ อัตราคงอยู่ที่ 97% ขึ้นไปตลอด อยู่ในแถวหน้าของ มศง. หน่วยงานที่นักศึกษาจบจากวิทยาลัยฯของเราจะเข้าไปได้ทำงานนั้น มีสายธนาคาร ประกันภัย และบริษัทหลักทรัพย์นานารูปแบบ

ทางคณะฯมีพลกำลังแข็งแกร่งพอสมควรในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ราวๆ 5 ปีที่ผ่านมานี้ ได้จัดตีพิมพ์วิทยานิพนธ์จำนวน 300 กว่าบทความในวรสาร การวิจัยด้านการเงิน เศรษฐกิจการเงินและการค้า การวิจัยประกันภัย ฯลฯ ขณะเดียวกัน ทางคณะฯให้ความสำคัญในการร่วมมือกับองค์การการเงินและหน่วยงานปกครองการเงิน โดยได้สร้างห้องทดลองการปฏิบัติเชิงการเรียนการสอนนานารูปแบบ กับ หน่วยงานวิจัยร่วมมือด้วย และดำเนินการความร่วมมือในด้านฝึกสร้างบุคคลและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างกว้างแขวง

 หลักสุตป.ตรี บัณฑิต เรียน 4 ปี

 

หลักสุต

แขนงหลักสูต

 

การเงิน

การเงิน

การเงินระหว่างประเทศ

การลงทุนด้านหลักทรัพย์

ประกันภัยศาสตร์

 

วิศวกรรมการเงิน

 

 

หลักสูตปริญญาโทมหาบัณฑิต เรียน 3 ปี

 

หลักสุต

แขนงหลักสูต

การเงิน

 

ประกันภัยศาสตร์

 

การเงินมหาบัณฑิต

วุฒิปริญญาวิชาชีพ

ประกันภัยมหาบัณฑิต

วุฒิปริญญาวิชาชีพ

 

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing