วิทยาลัยการท่องเที่ยวและธุรกิจด้านบริการ

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและธุรกิจด้านบริการ

 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการค้าบริการก่อตั้งขึ้น เมื่อ พ.ค. ปี ค.ศ. 2012 ด้วยการรวมตัวจากเดิมวิทยาลัยการท่องเที่ยวที่ก่อตั้งขึ้นใน ปี 1999 กับวิทยาลัยเทคโนโลยี่วิชาชีพชั้นสูง ปัจจุบัน ทางวิทยาลัยฯมีเปิดหลักสูต ป. ตรี 8 หลักสูต กับหน่วยมีอำนาจสิทธิ์มอบปริญญาโท มหาบัณฑิต 1 หน่วย ทีมอาจารย์และพนักงานในปัจจุบันมี 77 ท่าน ซึ่งมีศาสตราอาจารย์ 2 ท่าน รองฯ 24 ท่าน และ อาจารย์( Lecturer)41 ท่าน นักศึกษาประจำ ณ ขณะนี้ มี 2300.- ท่าน

ทางวิทยาลัยฯมีห้องทดลองคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนมัลติมีเดีย ห้องทดลองจำลองงานบัญชีคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องทดลองจำลองการเจรจาทางธุรกิจ ห้องทดลองจำลองนิทรรศการการท่องเที่ยว ห้องทดลองการผสมเหล้า ห้องทดลองจำลองงานแผนกรับรองของโรงแรม และห้องทดลองจำลองงานของภัตตาคาร และมีศูนย์ฝึกปฏิบัติงานภัตตาคาร คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาตำราอาหารยูนนาน และ ภัตตาคารทางบริการการท่องเที่ยว และมีการสร้างฐานฝึกปฏิบัติโดยร่วมมือกับองค์กรภาคธุรกิจขนาดใหญ่และกลางในนอกมศง.

วิทยาลัยได้ก่อตั้งขึ้น สถาบันประเมินทักษะด้านวิชาชีพ 130โดยการอนุมัติจากกรมประกันสังคม มณฑลยูนนาน และได้ดำเนินการกิจกรรมและงานประเมินทักษะด้านวิชาชีพต่างๆ เช่น การตลาดและการจัดจำหน่าย ประเมินทักษะด้านวิชาชีพทั้งระดับขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และสูงในสายอาชีพ ผู้จัดการอาชีพ บริการการท่องเที่ยว ผู้ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พ่อครัวอาหารขนมปังแบบจีน สูทกรรมจีน ฯลฯ รวม 23 สายงานอาชีพ และยังได้ฝึกฝนสร้างขึ้นมาผู้บริหารด้านเศรษฐกิจที่“พร้อม วิฒิบัติ  2 ใบ” มากมายให้กับสังคม

วิทยาลัยฯได้ยึดหลักการมุ่งตลาด การสร้างงานและสร้างอาชีพ เน้นการฝึกทักษะและปลูกสร้างคุณธรรมประจำอาชีพ ตั้งเป้าหมายเพื่อบริการอุตสาหกรรมการบริการ และค้นคว้าศึกษาแบบประกอบการเรียนการสอน เช่น การให้คำแนะนำทางอุตสาหกรรม การเข้าร่วมขององค์กรธุรกิจ กระชับงานวิเทศสัมพันธ์ให้แน่นยิ่งขึ้น และปลูกสร้างโอกาสในการประกอบการสอนร่วมกับต่างประเทศ ช่วยผลักดันงานการปรับการศึกษาด้านเทคโนโลยี่วิชาชีพชั้นสูงให้เป็นแบบสากลยิ่งขึ้น

 หลักสุตป.ตรี บัณฑิต เรียน 4 ปี

หลักสุต

แขนงหลักสูต

บริหารการท่องเที่ยว

บริหารการท่องเที่ยว

มัคคุเทศก์ระหว่างประเทศ

บริหารงานนิทรรศการ

 

การจัดการโรงแรม

การจัดการโรงแรม

การจัดการภัตตาคารและร้านอาหาร

หลักสูตปริญญาโทมหาบัณฑิต เรียน 3 ปี

หลักสุต

แขนงหลักสูต

บริหารการท่องเที่ยว

 

 

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing