วิทยาลัยงานอาชีพแห่งประเทศจีน

วิทยาลัยงานอาชีพแห่งประเทศจีน

 

วิทยาลัยสร้างอาชีพแบบจีนก่อตั้งขึ้น ใน มิ.ย. ปี 2011 ในเขตการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยี่ชั้นสูงสมัยใหม่ของคุนหมิง(วิทยาเขต เฉิงก้ง มศง.) เนื้อที่ในการวางแผนยะระแรกของวิทยาลัยฯ มีประมาณ 300 มู (125 ไร่ โดยประมาณ) ปัจจุบันมีหลักสูตวิชาชีพศึกษา ระดับเทียบเท่า ป. ตรีทั้งหมด 10 หลักสูตดั่งต่อไปนี้ คือ การบัญชี การบริหารการเงิน บริหารงานนิทรรศการ การบริหารการท่องเที่ยว การบริหารวิศวกรรม การตลาดและการจัดจำหน่าย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี่ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

(อีคอมเมิร์ซ) ทั้งหมด 11 แขนงวิชา

   ทางวิทยาลัยฯยึกแนวความคิดในการศึกษาทางวิชาชีพ ว่า ให้คนตกงานได้งาน และให้คนมีงานเป็นสุขกับงาน  จัดตั้งหลักสูตตามความต้องการทางสังคม และกำหนดคอร์สหลักสูตตามความต้องการทางงานอาชีพ จัดฝึกทักษะตามมาตรฐานของงานอาชีพ และประเมินคุณภาพตามการวิจารณ์และข้อคิดเห็นทางสังคม ดำเนินการ ระบบ 3+3(ก็คือ ระยะเวลาการเรียน สามปี การฝึกอบรม สามตอน  และวุฒิบัติ สามใบ) จัดความสัมพันธ์ทางความร่วมมือกับองค์กรภาคธุรกิจให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆ จัดปฏิบัติแบบการประกอบการเรียนการสอนโดยรูปแบบ การสับเปลี่ยนระหว่างปฏิบัติงานกับการเรียน  รวมการปฏิบัติกับการเรียนให้เป็นตัวเดียวกัน และเน้นหนักในการสร้างทีมงานอาจารย์ที่มีทั้งประสบการณ์การสอนและการปฏิบัติทำงานจริง และสร้างรับบการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติที่มีความเป็นระบบและหลากหลายหน้าที่ ดำเนินการการพัฒนาสร้างหลักสูตที่มุ่งงานอาชีพ มุ่งทักษะเฉพาะทาง ฝึกอบรมคุณสมบัติของนักศึกษาให้มีใจรักงานและเก่งการสือสารคล่องแคล่วทางปฏิบัติ   นำทางและจัดให้นักศึกษาไปเรียนจากการปฏิบัติ และปฏิบัติจากการเรียน ปรับการฝึกสร้างนักศึกษาให้เข้ากับความต้องการทางสังคมอย่างเหมาะเจาะยิ่งขึ้น พยายามสร้างบุคคลยอดความสามารถที่เก่งการปฏิบัติ ระดับคุณวิฒิโดยรวมสูง และมีศักยภาพสูง ตั้งใจสร้างแบรนด์ยี่ห้อในการศึกษาด้านวิชาชีพชั้นสูงที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับ และจะพยายามสร้างให้เป็นผู้นำในการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาวิชาชีพชั้นสูงของจีนและให้เป็นสถานกำเนิดผู้ยอดความสามารถวิชาชีพและเจ้าของธุรกิจ

หลักสุตป.ตรี บัณฑิต เรียน 4 ปี

หลักสุต

แขนงหลักสูต

บริหารการเงิน

บริหารคณิตการเงิน

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

(อีคอมเมิร์ซ)

 

การตลาดทางอินเทอร์เน็ต

บริหารวิศวกรรม

 

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และประกอบการ

ภาษาจีน

วิชาเลขานุการด้านธุรกิจ

การบัญชี

 

บริหารการเงินและข้อมูลทางบัญชีของบริษัท

บริหารงานนิทรรศการ

 

บริหารงานนิทรรศการและบริการ

 

วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี่

 

เทคโนโลยี่อินเทอร์เน็ตประยุกต์

 

บริหารการท่องเที่ยว

 

บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

บริหารบริษัทการท่องเที่ยว

การตลาดและการจัดจำหน่าย

 

การตลาดและการจัดจำหน่ายต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการเงินระหว่างประเทศ

 

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing