แนะนำงานวิเทศสัมพันธ์

 

การเปิดโลกกว้างในการประกอบการมหาวิทยาลัย การนำจุดเด่นจุดดีผู้อื่นๆมาใช้ การเปิดตัวเองสู่ทั่วประเทศ สู่ทั่วโลก เป้าหมายเหล่านี้ เป็นเอกลักษณะเด่นชัดข้อหนึ่งที่ มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานได้ยึดมั่นมาตลอด การเรียนรู้ไร้พรมแดน โดยเฉพาะในภาวะโลกาภิวัตน์ของโลกทุกวันนี้ การเจริญก้าวหน้าของมนุษย์เรา จำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยการอัพเดทใหม่และการแลกเปลี่ยนความรู้ทางปัญญา ทางมหาลัยฯเราได้ยึดตามแนวการเปิดกว้างในการประกอบการมหาวิทยาลัย มาหลายต่อหลายปี จึงได้สร้างความสัมพันธ์การร่วมมือและการแลกแปลี่ยนที่ระยะยาวและมั่นคง กับมหาวิทยาลัยและสถานบันด้านการศึกษากว่า 80 แห่งจาก 30 กว่าประเทศ รวมทั้ง USA, UK, Russia, Japan, Australia, India และอื่นๆ เฉพาะอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆจากประเทศกลุ่มอาเซียน ช่วยเร่งระดับความเป็นสากลของเราให้สูงขึ้นและช่วยสร้างชื่อเสียงของเราให้มากยิ่งขึ้น

ในด้านการพัฒนาบุคคลผู้มีศักยภาพด้านความรู้สติปัญญาและระดับความเป็นสากลในตัวสูง ของมหาวิทยาลัยเรานั้น เรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่หลักสูตรร่วมมือกับต่างประเทศ ระดับ ป.ตรี 3 ภาควิชา และ ป.โท 2 ภาควิชาที่ได้รับผ่านการอนุมิติแล้วจากการะทรวงศึกษาธิการมณฑลยูนนาน เราได้เปิดการร่วมมือในหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี กับ มหาวิทยาลัย Keuka College, NY ของ  USA, Charles Sturt University ของ Australia, และ Edinburgh Napier University ของ UK และมีโครงการร่วมมือ 3+0 ในหลักสูตรระดับ ปริญญาโท กับ University of Greenwich ของ  UK  ในปี 2005 มหาวิทยาลัยของเราได้ถูกเสนอชื่อและถูกเลือกโดยสภาอุดมการศึกษาแห่งชาติ ให้เป็น มหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งแห่งประเทศจีนซึ่งดำเนินการมหาวิทยาลัยร่วมกับต่างประเทศ นอกจากนี้แล้ว ยังได้มีการดำเนินมหาวิทยาลัยในแบบ 3+2, 2+2, 3+3 กับมหาวิทยาลัยจากประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น เวียดนาม และ ไทย และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี  นอกจากนี้ เรายังได้ดำเนินการเปิดหลักสูตร ปริญญาตรี 2 ใบกับ มหาวิทยาลัย ESC Montpellier ของ France, WooSong University จาก Korea, และ Auburn University Montgomery ของ USA

นอกจากนี้ ด้วยการค้นคว้าแสวงหา มหาลัยเราได้เป็นประสบการณ์ในการประกอบการมหาวิทยาลัยโดยยึดหลัก“จัดทีมงานอาจารย์  ระบบการประเมินการเรียนการสอน  จัดชุดหลักสูตร  วิธีการสอนแบบมีความเป็นสากล” เป็นหัวใจสำคัญ และ“การนำเข้ามา การบูรณาการ  และการปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่น ” เป็นวิธีทาง ได้ก่อตั้งขึ้นในคณะอาเซียนไปแล้ว ดำเนินการจัดระบบการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน ได้ก่อสร้าง “กลุ่มพันธมิตรมหาวิทยาลัยแชงกรีหล่า” ขึ้นมาซึ่งรวมมหาวิทยาลัยหลากหลายแห่งจากหลายประเทศ ใช้เป็นเวทีฝึกฝนบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถ มีระดับความเป็นสากลสูง ขณะเดียวกัน โดยอาศัยทีมงานอาจารย์ที่แข็งแกร่ง และมีคุณภาพ มหาลัยเรายังได้ตีพิมพ์ชุดตำราหลักสูตรเอกลักษณะดีเลิศที่สอนด้วยภาษาอังกฤษทั้งสิ้น ก่อตั้งศูนย์สอนภาษาจีนเชิงธุรกิจทั้งมหด 4 แห่งในต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาในต่างประเทศมีโอกาสอย่างสะดวกและกว้างขวางในการเรียนรู้ภาษาจีน

นับตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1999 มาถึงปัจจุบัน ซึ่งทางมหาวิทลัยฯรับนักศึกษาต่างชาติ เข้ามาเรียนหลักสูตรวมทั้งปริญญาตรีและโท และเรียนหลักสูตรภาษาต่างประเทศ เรียนหลักสูตรการทบทวนวิชาใหม่จากประเทศในเอเซียตะวันตกเฉียงใต้และเอเซียใต้ สำเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ไปแล้วเกือบ หนึ่งพันคน ปัจจุบัน จะมีนักศึกษาต่างชาติปีละประมาณ 600 ท่านเข้ามาเรียนภาษาจีนและเรียนวุฒิปริญญาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในมหาลัยเรา ซึ่งในจำนวนนี้มี อัตราส่วนที่เรียนตามหลักสูตรปริญญาจะมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด ซึ่งเป็นอันดับแนวหน้าในบรรดามหาวิทยาลัยจากมณฑลยูนนาน

ในส่วนเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการแลกเปลี่ยนทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์กับต่างประเทศนั้น จากระยะเวลา ห้าปีที่ผ่านมานี้ มหาลัยเราได้จัดประชุมนานาชาติระดับสูง โดยเป็นเจ้าภาพเดี่ยวและร่วมกับหน่วยงานอื่น มาแล้ว 16 ครั้ง มีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการชื่อดังกว่า 930 ท่านจากป.ท. USA, UK, Canada, Russia และองค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเซีย และอื่นๆกว่า 20 ประเทศเข้าร่วมการประชุม โดยหัวข้อเนื้อหาประชุมครอบคลุมไปถึงสาขาวิชาด้านการวิจัยทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียตะวันตกเฉียงใต้และเอเซียใต้ การบริหารองค์กรธุรกิจในเอเซีย และคณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยานิพนธ์และผลงานอื่นจากการประชุมเหล่านี้ ได้สะท้อนให้เห็นความคืบหน้าล่าสุดและผลงานล่าสุดทางวิชาการในสาขาวิชาแนวหน้าของโลกในเขตดั่งกล่าว นอกจากนี้ มหาลัยเรายังได้ส่งบุคลากรกว่า 130 ท่านไปเข้าร่วมประชุมหรือไปเรียนทบทวนวิชาที่ต่างประเทศ ซึ่งไม่เพียงได้ช่วยอำนวยโอกาสการวิจัยที่มีบรรยกาศความเป็นสากลและความหลากหลายให้แก่อาจารย์จากมหาลัยเรา อีกทั้งยังช่วยสร้างเป็นเวทีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นสากลหลากหลายที่ดีด้วย ส่งผลเป็นอย่างดีต่องานสร้างการศึกษาให้มีความเป็นสากลของเรา

ความคิดแบบเปิดโลกกว้างยอมรับในความต่าง สำรองทรัพยากรทางการศึกษามากมาย บริการตามมาตรฐานสากล มองทางอนาคต เราอยากขอเชิญชวนทุกๆท่านมาเป็นพยานร่วมกับเรา เพื่อจะเห็นว่า มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน จะยกระดับการศึกษาเชิงความเป็นสากลของเรานั้นให้มากขึ้นโดยต่อเนื่อง ที่จะให้เห็นตั้งอยู่ข้างหน้าเรานี้ จะเป็นมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินระดับสูงแห่งหนึ่ง ซึ่งมีเอกลักษณะเด่นชัดในประกอบการมหาวิทยาลัยและมีทั้งอิทธิพลและพลังดึงดูดในด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเซียตะวันตกเฉียงใต้และเอเซียใต้

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing