การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

 

เกี่ยวกับโครงการร่วมมือเพื่อการศึกษาระหว่างจีนกับต่างประเทศ

 

ชื่อโครงการ

ผู้ร่วมมือ  

ระดับ

วิชา 

ระดับการศึกษาที่ได้รัรบ

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน ร่วมมือกับ Keuka College of New York State จัดโครงการการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับวิชา เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ

Keuka College of New York State

ปริญญาตรี

ธุรกิจระหว่างประเทศ การบัญชีระหว่างประเทศ  ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารจัดการโครงการ ทั้งหมดสี่วิชา

ได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาปริญาตรีและบัตรปริญญาตรีจากฝ่ายจีน  และได้รับบัตรปริญญาตรีจากฝ่ายต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชาร์ลส์เติร์ตของออสเตรเลียเพื่อจัดโครงการการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับวิชาการบัญชี

 มหาวิทยาลัยชาร์ลส์เติร์ตของออสเตรเลีย

ปริญญาตรี

การบัญชีระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ วิชาการจัดการการเงิน ทั้งหมดสามวิชา

ได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาปริญาตรีและบัตรปริญญาตรีจากฝ่ายจีน  และได้รับบัตรปริญญาตรีจากฝ่ายต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานร่วมือกับมหาวิทยาลัยเอดินบะระเพียร์ของสหราชอาณาจักรเพื่อจัดโครงการการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับวิชาการเงิน

มหาวิทยาลัยเอดินบะระเพียร์ของสหราชอาณาจักร

ปริญญาตรี

บริการทางการเงิน

ได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาปริญาตรีและบัตรปริญญาตรีจากฝ่ายจีน  และได้รับบัตรปริญญาตรีจากฝ่ายต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรีนิชของสหราชอาณาจักรเพื่อจัดโครงการมหาบัณฑิตสำหรับวิชาอสังหาริมทรัพย์

 มหาวิทยาลัยกรีนิชของสหราชอาณาจักร

 มหาบัณฑิต

อสังหาริมทรัพย์

ได้รับบัตรมหาบัณฑิตจากฝ่ายต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยกรีนิชของสหราชอาณาจักรเพื่อจัดโครงการการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับวิชาการจัดการ

 มหาวิทยาลัยกรีนิชของสหราชอาณาจักร

 มหาบัณฑิต

การบริหารโครงการ

ได้รับบัตรมหาบัณฑิตจากฝ่ายต่างประเทศ

 

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing