YUFE จัดงานฉลองวันคริสต์มาสแก่อาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ

หน้าแรก» ชีวิตใน YUFE » กิจกรรมนักศึกษา» YUFE จัดงานฉลองวันคริสต์มาสแก่อาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ 2018-06-28

ในค่ำวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กองวิเทพสัมพันธ์ได้จัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสให้แก่อาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติที่ภัตตาคารการท่องเที่ยวและการบริการการค้านายWANG RONG ประธานสภามหาวิทยาลัยฯ นายXIONG SHU XIN อธิการบดีฯ นายYIN HONG รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯได้เข้าร่วมงานเลี้ยงฯกับอาจารย์ต่างชาติ 15 คน นักศึกษาชาวต่างชาติที่มาจากประเทศอเมริกา ออสเตรเลีย เวียดนาม ศรีลังกา บังคลาเทศ เป็นต้น กว่า 10 ประเทศ จำนวน 77 คน และอีกทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะและหน่วยงานต่างๆ กว่า 140 คน

 

เนื่องในโอกาสนี้ นายWANG RONG ประธานสภามหาวิทยาลัยฯ ในนามมหาวิทยาลัยได้กล่าวเปิดงานเลี้ยงฯ และมีความหวังว่าจะสามารถยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากลอย่างต่อเนื่อง และขอให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติมีความสุขกับการเรียนและการทำงาน ณ YUFEนายXIONG SHU XIN อธิการบดีฯ ได้นำหนังสั้นที่ได้ผลิตอย่างประณีต เรื่อง “รสชาติในเมือง” มาเป็นของขวัญมอบให้แก่ผู้ร่วมงานฯ นายYIN HONG รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯพร้อมกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่กองวิเทพสัมพันธ์ได้มอบเพลงที่ไพเราะให้กับผู้ร่วมงานฯ นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ของ YUFE ได้แสดงรำเพื่อสร้างบรรยากาศงานคริสต์มาสให้คึกคักยิ่งขึ้น

 

ในระหว่างกิจกรรมของงานคริสต์มาสนี้ อาจารย์และนักศึกษาได้รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ และได้ชมการแสดงที่จัดโดยนักศึกษาจีน เวียดนาม ลาว มาลี บังคลาเทศ นอกจากนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ขึ้นเวทีเล่นเกมกับตัวแทนนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย ทำให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนาน หลังงานเสร็จสิ้นลงอาจารย์และนักศึกษาได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกร่วมกันในบรรยากาศที่ครึกครื้น

 

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing