คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเราเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยที่ประเทศสเปนและฝรั่งเศส

หน้าแรก» ประชาสัมพันธ์» ข่าวประชาสัมพันธ์» คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเราเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยที่ประเทศสเปนและฝรั่งเศส 2019-12-12
 
ระหว่างวันที่24 พฤศจิกายนถึงวันที่1 ธันวาคม ด้วยการเชิญจากมหาวิทยาลัย University of Rovira i Virgili ประเทศสเปน มหาวิทยาลัย Vatel International Business School Hotel and Tourism Management และมหาวิทยาลัย Audencia Business Schoolประเทศฝรั่งเศส คณะผู้แทนจำนวน 4 ท่านจากมหาวิทยาลัยเราเดินทางไปถึงประเทศสเปนและประเทศฝรั่งเศสเพื่อดำเนินการเยี่ยมเยือนและการแลกเปลี่ยนการศึกษา การเยือนครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพูดคุยและลงนามข้อตกลงความร่วมมือใหม่เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเราและมหาวิทยาลัยที่ประเทศสเปนและฝรั่งเศส
การเยือนครั้งนี้ ทางคณะได้ไปสำรวจพื้นที่และพบปะผู้รับผิดชอบของตะละมหาวิทยาลัยรวมถึง
แขตมหาวิทยาลัยทั้งหมด 5 แขต ได้อภิปรายในเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ การร่วมมือทำการวิจัยเป็นต้น และได้ลงนามข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ปูพื้นฐานอย่างมั่นคงสำหรับการร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing