สถาบันและหน่วยงานด้านการวิจัย

สถาบันและหน่วยงานด้านการวิจัย

สถาบันและหน่วยงานด้านการวิจัย

สถาบันการวิจัยหลัก             1.  สถาบันวิจัยทรัพยากรที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

                                         2.สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ

                                         3.สถาบันวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

                                         4.สถาบันวิจัยเศรษฐกิจในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย

                                         5.สถาบันวิจัยปรัชญาและจริยธรรม

                                         6.สถาบันวิจัยการพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

                                         7.สถาบันวิจัยการเงินการลงทุน

                                         8.สถาบันวิจัยการคลังและการเก็บภาษีอากร

                                         9.สถาบันวิจัยการพัฒนาระดับอุดมศึกษา

                                         10.สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

                                         11.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เชิงเศรษฐกิจและสังคม

                                         12.สถาบันวิจัยเอเชียแปซิฟิกศึกษา

                                         13.สถาบันวิจัยความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศแห่งมณฑลยูนนาน

                                         14.สถาบันวิจัยการคลังและนโยบายสาธารณะแห่งมณฑลยูนนาน

                                         15. สถาบันวิจัยระบบและนโยบายเศรษฐกิจ

ศูนย์การศึกษา

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานได้ก่อตั้งศูนย์การศึกษาอีก 41 แห่งด้วยกัน อาทิ ศูนย์การพัฒนาเศรษฐกิจ ศูนย์การศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ประยุกต์ ศูนย์การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ศูนย์การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ ศูนย์อุตสาหกรรมวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยในจีน เป็นต้น

 

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing