หอพักนักศึกษา

 

 

 

หอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษา

(ห้องละ 4คน)

1 ปี

1200RMB

ห้องอาบน้ำ, ระเบียง , อินเทอร์เน็ต, โต๊ทำงาน, เตียงนอน,ตูเสื้อผ้า

หอพักนักศึกษนานาชาติ

(ห้องละ 3คน)

1 ปี

5000 RMB

ห้องอาบน้ำ,โทรทัศน์ ,อินเทอร์เน็ต,โต๊ทำงาน ,เตียงนอน,ตูเสื้อผ้า

หอพักนักศึกษนานาชาติ

(ห้องละ 2คน)

1 ปี

6600 RMB

ห้องอาบน้ำ,โทรทัศน์ ,อินเทอร์เน็ต,โต๊ทำงาน ,เตียงนอน,ตูเสื้อผ้า

หอพักนักศึกษนานาชาติ

(ห้องเดี่ยว)

1 ปี

9000 RMB

ห้องอาบน้ำ,โทรทัศน์ ,อินเทอร์เน็ต,โต๊ทำงาน, เตียงนอน,ตูเสื้อผ้า

 

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing