อัตราค่าใช้จ่าย

 รายการ

ระยะเวลา

ค่าใช้จ่าย

 ชั่วโมงเรียน/ปริญญาที่จะได้รับ/อุปกรณ์ที่พัก

 ค่าลงทะเบียน

 ระยะสั้นต่ำกว่า 3 เดือน

200 หยวน

 

 3 เดือนขึ้นไป

400 หหหยวน

 

 ค่าประกันภัย

 หนึ่ง ปี

600 หยวน

 

ค่าเล่าเรียน

 เรียนด้านภาษา

 หนึ่ง เดือน

3000-4800 หยวน

ห้องเล็ก  เรียน18 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์

3 เดือน

8000-10000 หหหยวน

ห้องเล็ก  18 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์

หนึ่งปีการศึกษา(10 เดือน)

11620 หยวน

ห้องเล็ก  เรียน 18 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์

นิสิตเรียนปริญญา

 นิสิตป.ตรี ทั่วไป

หนึ่ง ปี

16600 หยวน

ปริญญา ตรี โดยมหาวิทยลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน

นิสิตป. ตรีภาควิชาการออแบบสมัยใหม่

 หนึ่ง ปี

23000 หยวน

ปริญญา ตรี โดย มหาวิทยลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน

นิสิต ป. ครี หลักสูตรร่วมมือกับต่างประเทศ

 หนึ่ง ปี

25000 หยวน

ปริญญา ตรี 2 ใบ โดย มหาวิทยลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานกับ มหาลัยจากต่างประเทศ

นิสิต ป. โท ทั่วไป

 หนึ่ง ปี

23000 หหหยวน

ปริญญาโท โดย มหาวิทยลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน

นิสิต ป.โท มหาบัณฑิต หลักสูตรเฉพาะทาง

 หนึ่ง ปี

25000 หยวน

ปริญญา โท MPA, MBA

นิสิต ป. โท มหาบัณฑิต หลักสูตรร่วมมือกับต่างประเทศ

 หนึ่ง ปี

39000 หยวน

ปริญญา โท มหาบัณฑิต โดยมหาลัยที่ร่วมมือจากต่างประเทศ

นิสิต ป. เอก ทั่วไป

 หนึ่ง ปี

28000 หยวน

ปริญญา เอก โดยมหาวิทยลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน

ค่าที่พัก

อพาร์ทเมนท์นิสิต(ห้องละ 4 คน)

 หนึ่ง ปี

1200 หยวน

ห้องน้ำ ที.วี. อินเตอร์เน็ต โต๊ะเขียนหนังสือ เตียง ตู้เสื้อผ้า

อพาร์ทเมนท์นิสิตต่างชาติ(ห้องละ 3 คน)

 หนึ่ง ปี

5000 หยวน

ห้องน้ำ ที.วี. อินเตอร์เน็ต โต๊ะเขียนหนังสือ เตียง ตู้เสื้อผ้า

อพาร์ทเมนท์นิสิตต่างชาติ(ห้องละ 2 คน)

หนึ่ง ปี

6600 หยวน

ห้องน้ำ ที.วี. อินเตอร์เน็ต โต๊ะเขียนหนังสือ เตียง ตู้เสื้อผ้า

 ห้องเดี่ยว

หนึ่ง ปี

9000 หยวน

ห้องน้ำ ที.วี.อินเตอร์ เน็ต โต๊ะเขียนหนังสือ เตียง ตู้เสื้อผ้า

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าหนังสือเรียน ฝึกงาน และค่าทัศนศึกษา

เวลานักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนที่ มหาวิทยลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานต้องจ่ายค่าหนังสือ ค่าทำการทดสอบ ค่าฝึกงานและค่าชมงานหรือทัศนศึกษา ซึ่งจะคิดตามต้นทุนที่ได้เกิดขึ้นจริง

ค่าอาหาร

ค่าอาหารต่อเดือน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ อาศัยอยู่เมืองคูนหมิง อยู่ประมาณ 1,000 หยวนขึ้นไป

 

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing