ทุนการศึกษา

 

 

ประเภทนิสิต

 

เวลาเปิดรับสมัครขอทุนฯ

 

ขั้นตอนการขอทุนฯ

 

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบและข้ออื่นๆ

 

ทุนการศึกษา

จัดโดยรัฐบาลจีน

 

นิสิต ป.โท และขึ้นไป

 

โดยปกดิแล้ว จะอยู่ในช่วง ตั้งแต่ ด. ม.ค. ถึง เม.ย. ทุกปี แต่เวลาที่แน่นอนของทุกปี ให้ติดตามข่าว  ประกาศสำคัญ ในเว็บไซต์ดังนี้   

1. ผู้สมัครขอทุนต้องยื่นคำขอให้กับหน่วยงานที่จะจัดส่งตนไปเรียนต่างประเทศ หรือให้แก่สถานทูตจีนประจำประเทศที่ตนอาศัยอยู่ภายในเวลาที่กำหนดไว้และเช็คคุณสมบัติของตนว่าผ่านเกณฑ์

2. เข้าเว็บไซต์เพื่อลงสมัคร ที่ กรอกใบสมัคร

3. พิมพ์ใบสมัครออกพร้อมเอกสารหลักฐานอื่นๆทั้งหมด สองชุดเรียบร้อยแล้วจัดส่งไปยัง กองความร่วมมือแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของ มหาวิทยาลัยฯ

4. รอประกาศผลการรับสมัคร

 

สำหรับรายละเอียด

ให้ไปตามเช็คที่เว็บไซต์ดั่งนี้

 

 ทุนการศึกษา

จัดโดยรัฐบาลมณฑลยูนนาน

 นิสิต ป.ตรี ป.โท และขึ้นไป นิสิตเรียนทบทวนภาษาจีน นิสิตเพื่อทบทวนภาควิชา และผู้ประกอบการวิจัย

 โดยปกดิแล้ว จะอยู่ในช่วง ตั้งแต่ ด. ก.พ. ถึง พ.ค.. ทุกปี แต่เวลาที่แน่นอนของทุกปี ให้ติดตามข่าวประกาศสำคัญในเว็บไซต์ดังนี้

 

1.ผู้สมัครขอต้องยื่นโดยจัดส่งเอกสารครบชุดไปยัง กองความร่วมมือแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของ มหาวิทยาลัยฯ ภายในเวลาที่กำหนด

2.รอประกาศผลการรับสมัคร

สำหรับรายละเอียด

ให้ติดตามข่าวประกาศสำคัญในเว็บไซต์ดังนี้

 

 

ทุนการศึกษาจัดโดยภาคธุรกิจ  ทางมหาลัยฯเราร่วมกับเครือบริษัทการทองแดงยูนนาน ได้จัดทุนการศึกษา ยูนทองแดง

ผู้สนใจ สามารถไปตามเช็คที่เว็บไซต์ของ กองความร่วมมือแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของ มหาวิทยาลัยฯ ภายในเวลาที่กำหนด

 
Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing