เกี่ยวกับ YUFE

1 มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน (YUFE)ตั้งอยู่ข้างแม่น้ำพันหลงเจี้ยงในตัวเมืองคุนหมิง จากการพัฒนาในระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา ได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยสำคัญสังกัดมณฑลยูนนานที่สอนเศรษฐศาสตร์และการบริหารเป็นหลัก ครอบคลุมไปถึง นิติศาสตร์ ปรัชญาวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์  และได้สร้างขึ้นมาระบบการฝึกฝนบุคคลผู้มีศักยภาพด้านความรู้วิชาและสดิปัญญาสูงที่เน้นสอนนิสิตป.ตรีเป็นหลัก และมีทั้งนิสิต ป.โท นิสิตต่างชาติ และนักศึกษาเพื่อการศึกษาต่อเนื่องอีกหลากหลายรูปแบบด้วย

2.อัตราการได้งานของนิสิตที่สำเร็จจากการศึกษานั้นมีสูงถึง 95% มาโดยตลอด และจัดอยู่ในแถวหน้าในมหาลัยทั้งหลายของมณฑลยูนนาน

3.โดยยึดแนวคิดที่ว่า “การศึกษาสร้างมหาวิทยาลัย การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทำให้มหาลัยแข็งแกร่ง การบริการทำให้มหาลัยมีชีวิตชีวา และความมีเอกลักษณะทำให้มหาลัยเจริญรุ่งเรือง” ทางมหาลัยเราจึงมุ่งเน้นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาความสามารถในด้านผลักดันงานพัฒนาสังคมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยไม่หยุดยั้ง

 4. มหาลัยของเรายึดมั่นในการประกอบการมหาวิทยาลัยอย่างเปิดกว้าง โดยได้เปิดความสัมพันธ์ร่วมมือและการแลกเปลี่ยนที่มั่นคงระยะยาวกับมหาวิทยาลัยและองค์กรกว่า 80 แห่ง ได้แก่ ประเทศ สหรัฐอเมริกา , ฝรั่งเศส,อังกฤษ และอื่นๆเกือบ 30   ประเทศ  ได้เปิดหลักสูตรการบัญชีระหว่างประเทศและหลักสูตธุรกิจการค้าระหว่างประเทศระดับปริญญาตรีโดยร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัย Keuka College, NY ของ สหรัฐอเมริกา, Charles Sturt University ของออสเตรเลีย และเปิดหลักสูตการบริหารงานโครงการและหลักสูตการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับปริญญาโท โดยร่วมกับ  University of Greenwich ของอังกฤษ และหลักสูตการเงินระดับ ปริญญาตรี โดยร่วมกับ Edinburgh Napier University ของประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ ยังก่อตั้งศูนย์สอนภาษาจีนเชิงธุรกิจทั้งมหด 4 แห่ง ที่ ประเทศเวียดนาม ประเทศไทย และอบรมภาษาจีนแก่ข้าราชการเกือบ 100 ท่านจาก ประเทศ พม่าและเวียดนาม ทั้งนี้ได้รับการชมเชยจากรัฐบาลของแต่ละประเทศเป็นอย่างดี

Copyright © 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing